Missgärningsbalken

cap. XLVI
Om Kyrkiotiufnad.

§1
Stiäl man något i Kyrkio, ehwad thet Kyrkian tilhörer, eller är af andra ther i förwar satt, och är thet hundrade daler eller mera wärdt, warde hängd.
Stjäl man i kyrkan, oavsett om det tillhör kyrkan eller är ägs av andra, och det är värt 100 daler eller mer, blir man hängd.
§2
Nu stiäl ther någor mindre, än hundrade dalers wärde; ligge i tweböte, arbete ock thertil, wid Konungens Slott eller Fästning, ett eller flera åhr, efter som brottet är til.
Stjäl man något som är värt mindre än 100 daler får man dubbla böter och straffarbete i ett eller flera år vid kungens slott eller fästning.
§3
Hwar som stiäl något af annan under Gudstiensten, antingen inne i Kyrkian, och annorstädes, ther uppenbar Gudstienst hålles, eller stiäl ute å Kyrkiowall, häst, eller hwad thet är; böte dubbla tiufwa böter.
Stjäl man något av någon annan under Gudstjänst, antingen inne i kyrkan eller på annan plats där Gudstjänst hålls, eller på kyrkovallen, häst eller annat, får man böta det dubbla mot tjuvgodset värde.
§4
Samma lag ware om then, som stiäl i något likhus, eller gräfwer up död kropp, och tager swepning, kista eller klädnad, eller stiäl i fattigstufwu, eller i Kyrkians wapnhus, eller ur fattigbösso, som utom Kyrkio är.
Samma sak gäller för den som stjäl i något likhus eller gräver upp död kropp och tar svepningen, kista eller klädnad, eller stjäl i fattigstugan, eller i kyrkans vapenhus, eller ur fattigbössan utanför kyrkan.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 263-264

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon