Missgärningsbalken

cap. XLVII
Om snatteri.

§1
Tager eller snattar någor tijo dalers wärde, eller mindre, thet må ej stöld heta; utan gifwe han thet åter, och böte hälften af wärdet Kan han thet ej; plichte med tre dagars fängelse, och förnöie målsäganden med arbete. Giör han thet andra gången, gälde åter, och böte fulla wärdet. Sker thet tridie gången; stånde tiufsrätt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 264-265

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon