Missgärningsbalken

cap. XLVII
Om snatteri.

§1
Tager eller snattar någor tijo dalers wärde, eller mindre, thet må ej stöld heta, utan gifwe han thet åter, och böte hälften af wärdet Kan han thet ej, plichte med tre dagars fängelse, och förnöie målsäganden med arbete. Giör han thet andra gången, gälde åter, och böte fulla wärdet. Sker thet tridie gången, stånde tiufsrätt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 264-265

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon