Missgärningsbalken

cap. V
Om then, som lasteliga talar å Konungen, eller thes och Rikets Råd.

§1
Hwar som lasteliga talar, eller skrifwer, något emot Konungen, eller Drotningen, eller then som til Efterträdare i Regementet förklarad är, warde halshuggen.
§2
Tilwiter någor Konungens och Rikets Råd, en eller flera, för embetet skul, thet å ära theras går, och gitter thet ej fulltyga, miste ock lifwet. Talar, eller skrifwer, någor om them, thet eljest smädeligit är i och för embetet skul, giöre offentelig afbön, och böte femhundrade daler.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 212

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon