Missgärningsbalken

cap. L
Om öfwermage stiäl.

§1
Stiäl öwfermage, som är under femton åhr, gifwe thet stulna åter, så ofta thet sker, och warde näpst af föräldrar, eller af målsman sin Hwilken som öfwermaga ther til lockar eller tubbar, straffes som förr sagdt är.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 268

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon