Missgärningsbalken

cap. LI
Om bodrägt.

§1
Drager mannen något lönliga undan hustrun; eller hustrun undan mannen; eller barnen undan föräldrar; eller the från hwar annan, som i bolag äro: stånde them fritt, om the then brotsliga therföre lagssöka wilja. Kommer saken för Domaren; pröfwe tå han upsåtet och omständigheterna, och lämpe straffet therefter.
bodrägt = bedrägeri mellan äkta makar.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 268

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon