Missgärningsbalken

cap. LI
Om bodrägt.

§1
Drager mannen något lönliga undan hustrun, eller hustrun undan mannen, eller barnen undan föräldrar, eller the från hwar annan, som i bolag äro, stånde them fritt, om the then brotsliga therföre lagssöka wilja. Kommer saken för Domaren, pröfwe tå han upsåtet och omständigheterna, och lämpe straffet therefter.
Bodrägt = bedrägeri mellan äkta makar.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 268

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon