Missgärningsbalken

cap. LVI
Om twefalt hor.

§1
Giör gift man hor med annars mans hustru, miste både lifwet.
§2
Lägrar gift man annars fästeqwinno, then han wiste wara häfdad af thes fästeman; plichte med fyratijo par spö, eller en månads fängelse wid watn och bröd.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 275

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon