Missgärningsbalken

cap. LVI
Om twefalt hor.

§1
Giör gift man hor med annars mans hustru; miste både lifwet.
§2
Lägrar gift man annars fästeqwinno, then han wiste wara häfdad af thes fästeman; plichte med fyratijo par spö, eller en månads fängelse wid watn och bröd.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 275

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon