Missgärningsbalken

cap. LVII
Om kopleri och skiörlefnad.

§1
Håller någor sådana hus och samqwem, ther otucht och lösachtighet drifwes; stånde för sådant kopleri tre dagar wid kåken, och warde then tridie dagen af bödelen hudstruken, och hålles sedan til almänt arbete i try åhr. Finnes någor thermed annan gång; warde sammaledes wid kåken hudstruken, och arbete i hela sin lifstid.
§2
The qwinnor, som i sådana hus låta sig til skiörlefnad bruka, skola genast gripas och i hächte sättas, och sedan dömas efter brott theras, til böter, eller almänt arbete. Komma the oftare åter; straffes med ris efter omständigheterna.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 276

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon