Missgärningsbalken

cap. LVIII
Om lägersmål med syskonebarn.

§1
Lägrar man sitt syskonebarn, böte hwarthera fyratijo daler. För lägersmål med then, som förr ägt hans eller hennes syskonebarn til ächta, eller eljest häfdadt hafwer, bötes som för lönskaläge.
§2
Bryter någor andra gången; ware thet i tweböte.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 276-277

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon