Missgärningsbalken

cap. LVIII
Om lägersmål med syskonebarn.

§1
Lägrar man sitt syskonebarn; böte hwarthera fyratijo daler. För lägersmål med then, som förr ägt hans eller hennes syskonebarn til ächta, eller eljest häfdadt hafwer; bötes som för lönskaläge.
§2
Bryter någor andra gången; ware thet i tweböte.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 276-277

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon