Missgärningsbalken

cap. LXI
Om delachtighet i missgierningar.

§1
Hwar som biuder, eller leger, hielper, eller råder annan til någon missgierning, så at then ther igenom sker, straffes lika med then, som gierningen giorde.
leger = hyr
§2
Är någor eljest til gierningen mindre wållande; plichte med spö, eller ris, fängelse, eller arbete, efter som brottet är til.
§3
Nu har han hwarken rådt, eller hulpit til gierningen; men wetat förut, at then war å färde, och thet ej uppenbaradt, eller ock, sedan gierningen är giord, fått therom kunskap, och hulpit then at dölja, plichte efter omständigheterna med penningar eller som förr är sagdt.
§4
Hwar som witterliga hyser och döljer någon grof missgierningsman; böte fyratijo daler, eller mera, som saken är til.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 281-282

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon