Missgärningsbalken

cap. IX
Om twegifte.

§1
Går man eller hustru från sin laggifta maka, och låter sig wiga med annan, then ogift är, hafwe then twegifte förwärkadt lif sitt, och then, som förr icke gift war, straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, om then förras ächtenskap honom, eller henne, förr kunnigt war. Hafwa the ej beblandadt sig med hwar annan, böte then twegifte åttatijo daler, och then andre fyratijo daler.
Förwärkadt lif sitt = förverkat, förlorat sitt liv, alltså dödsstraff
§2
Trolofwar sig laggift man, eller hustru, med annan, böte then gifte sextijo daler. Beblanda the sig efter fästning med hwar annan, tå straffes then gifte med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd. Samma straff ware, ther then, som af Domaren är förklarad för någons maka, låter wiga sig med annan. Hafwer then andre ther af wetat, straffes med, tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 217-218

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon