Straffbalken

cap. II
Om them, som i fängelse är.
§1
Warder missgierningsman i fängelse död, såsom Guds och thes heliga Ords försmädare, förrädare, mördare, tidelagare, eller then, som för annan thylik swår lifssak fängslig suttit, och hafwer han gierningen tilstådt, eller är han af Underrätten therföre til döden dömd; låte tå Konungens Befalningshafwande then döda genast utur fängelset föra genom Skarprättaren, och gräfwe han then neder i galgebackan, eller afsides i skogen. Dör dråpare, tiuf, eller then som annan sådan lifssak giordt; tå må hans kropp af annat folk handteras, och afsides i Kyrkiogård läggas. Sedan gifwe Konungens Befalningshafwande thet Öfwerdomaren tilkänna.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 283-284

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon


© Nina Ringbom 2004-10-18
Historiesajten uppdaterades 2023-01-11