Freden i Kardis 1661Fred efter: Karl X Gustavs ryska krig (1656 - 1661)
Svensk regent: Karl XI (5 ½ år) (hans förmyndarregering)
Utländsk regent: Alexej Michailovitj (32 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: mars - 21 juni 1661

Fakta
Den 21 juni 1661 slöts freden i Kardis på godset Kardis i Lais socken i norra Livland (nu Estland) som därmed avslutade Karl X Gustavs ryska krig som då pågått i drygt fem år. Ryssland var angripare och Sveriges krigsmål var egentligen bara att avvärja det ryska anfallet. För Sveriges del slöts freden av Karl XI:s förmyndarregering eftersom kungen själv vid den här tiden bara var 5 ½ år gammal.

Fredsvillkor med Ryssland
* Freden som ingicks vid Stolbova 1617 skall bekräftas
* Ryssarna skall lämna de svenska områden som de har ockuperat
* En gränsreglering skall genomföras under kommande år
* Samtliga fångar skall friges utan lösen
* De fångar som så önskar får lov att stanna på den tillfångatagandes sida
* Freden skall bekräftas varje gång något av länderna byter regent
* Ostörd handel skall råda mellan länderna

Kommentar
Några av de svenska förhandlarna var hovrådet Gustaf Carlsson Banér (32), assistensrådet i Estland Anders Wallvik, sekreteraren Karl von Berner samt riksråd Bengt Horn (37).

Inlagd 2008-06-16 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 19
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg