Karl XI av Pfalz - Zweibrücken

Titel:
Svensk kung 1660-1697 (37 år)
Valspråk: Herren är vorden min beskyddare
Levde:
1655 - 1697 (41 år)
Karl XI på hästen Briljant

Historia:

Karl XI (Pfalz - Zweibrücken) föddes på Stockholms slott den 24 november 1655 som son till Karl X Gustav (33) och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp (19).

Karls far avled redan i februari 1660, och Karl blev då kung i Sverige endast fyra år och 2 månader gammal. Han hade därför en förmyndarregering som leddes av Magnus Gabriel De la Gardie. Den 18 december 1672, då han var sjutton år gammal, ansågs han vara tillräckligt vuxen för att tillträda regeringen. Hans uppfostran hade emellertid blivit försummad och han hade inte blivit insatt i de ämnen som han borde kunna som kung. Så till en början så la han sig inte i vad regeringen gjorde utan den fick skötas av dem som förut haft hand om den.

För att stärka Sveriges försvar hade förmyndarregeringen slutit förbund med Frankrike, vilket innebar att Sverige blev indragen i krig mot Frankrikes fiender. Så 1675 förklarade Danmark-Norge krig mot Sverige i det som kom att kallas för Karl XI:s krig. Karl var då endast tjugo år gammal. Hans nyutnämnde amiralgeneral Lorentz Creutz förlorade ett sjöslag utanför Öland, och därmed var Danskarna härskare över Östersjön. Vid slaget vid Lund, en kall decembermorgon 1676, vann han i alla fall - efter en förfärligt hård kamp där hälften av de kämpande på vardera sidan stupade. På slagfältet i Lund har i vår tid svenskar och danskar tillsammans rest en minnesvård över de stupade med inskriften: "Den 4 december 1676 stridde och blödde här folk av samma stam. Försonade efterkommande reste minnesmärket." Efter slaget vid Lund, återtog Svenskarna Skåne mer och mer, och i freden 1679 fick Sverige behålla de redan erövrade landskapen.

Ulrika Eleonora Den 6 maj 1680 gifte han sig på Skottorps slott i Halland med Ulrika Eleonora av Oldenburg (23). Hon var dotter till det Dansk-Norska kungaparet Fredrik III och Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg.

Med Ulrika Eleonora fick han barnen:
1) Hedvig Sofia av Pfalz-Zweibrücken 1681-1708
2) Karl XII av Pfalz-Zweibrücken 1682-1718
3) Gustav av Pfalz-Zweibrücken 1683-1685 (död 2 år)
4) Ulrik av Pfalz-Zweibrücken 1684-1685 (död 1 år)
5) Fredrik av Pfalz-Zweibrücken 1685-1685 (död samma år)
6) Karl Gustav av Pfalz-Zweibrücken 1686-1686 (död samma år)
7) Ulrika Eleonora d.y. (1688-1741)

Karl XI sägs ha varit mycket intresserad av hur "vanligt folk" i Sverige hade det och vad de tyckte och tänkte, och han ville att folket skulle må bra. Han reste därför mycket omkring i Sverige. Han blev en omtyckt regent, och en av Sveriges mest arbetsamma och plikttrognaste kungar. Han var också mycket mån om Sveriges försvar och inspektionsrundor till regementen förekom ofta.

Karl XIEfter att Ulrika Eleonora avlidit 1693 ägnade Karl nästan hela sin tid åt sonen Karl (XII) som han tog med på jakter, ritter och mönstringar. Fyra år efter hustruns död, den 5 april 1697, dog Karl på Stockholms slott efter en längre tids sjukdom. Han hade drabbats av magcancer och hans dödskamp uppges ha varit lång och svår - men han fann sig i sitt öde. Han blev 41 år och fyra månader gammal. Nästa att bli kung var hans son Karl XII.
Den övre bilden på Karl är målad av David Klöcker Ehrenstrahl år 1685 vilket innebär att Karl var 30 år när porträttet gjordes, och den undre är målad av Ulrica Fredrica Pasch efter en kopia. Kuriosa: Det är Karl XI som är på våra 500-kronorssedlar.

Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Karl XI:s livstid
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.

Källor
* Svenska män och kvinnor - I-Lindner (Bonniers förlag 1948) sid 174-176
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg
» riksarkivet.se