2:a freden i Nijmegen 1679Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI (23 år)
Utländsk regent: furstbiskop Ferdinand von Fürstenberg (52)  (Münster)
Fredsavtal slöts: 19 mars 1679

Fakta
Den 19 mars 1679 slöts den andra freden i Nijmegen mellan Sverige och furstendömet Münster som svenskarna varit i krig med sedan sommaren 1675, knappt fyra år.
Andra freden i Nijmegen var bara en av de sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.
Regent i Münster var vid denna tid furstbiskop Ferdinand von Fürstenberg.

Fredsvillkor
* Furstbiskopen skall återställa de erövringar som han gjort i Bremen och Verden
* Münsters trupper som är i dansk tjänst skall kallas hem
* Münster skall i fortsättningen vara neutral i kriget
* Münster får länet Wildeshausen som pant för 100 000 riksdaler

Kommentar
Svenska ombud i fredsförhandlingarna var Bengt Oxenstierna (56) och Johan Paulin Olivecrantz (46). Dessa två var knappt två månader tidigare även ombud i första freden i Nijmegen. Münster representerades av Zur Mühlen.

Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
http://de.wikipedia.org/wiki/ Ferdinand_von_F%C3%BCrstenberg
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg