3:e freden i Nijmegen 1679Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI (23 år)
Utländsk regent: ?  (Nederländerna)
Fredsavtal slöts: 2 oktober 1679

Fakta
Torsdagen den 2 oktober 1679 slöts den tredje freden i Nijmegen mellan Sverige och Nederländerna. Freden var den sista av sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.

Länderna hade varit i krig sedan den 15 juni 1675 då Nederländerna förklarade Sverige krig. Under långa och hårda fredsförhandlingar sluts freden den 2 oktober under engelsk medling.

Fredsvillkor
* Fred och vänskap mellan länderna återställs på villkor att Nederländerna får 102 323 riksdaler för de fartyg som de förlorat till Sverige under kriget
* Bekräftade och undertecknade fredsavtal skall utväxlas i Stockholm sex veckor efter överenskommelsen

Kommentar
Fredsfördraget ratificerades av Karl XI först den 22 mars 1681.

Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg