Freden i Traventhal 1700Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Karl XII (18 år)
Utländsk regent: Fredrik IV (28 år) (Danmark, Holstein-Gottorp)
Förhandlingar pågick: 18 juli - 8 augusti 1700

Fakta
Onsdagen den 8 augusti år 1700 slöts freden på slottet Traventhal (i Schleswig- Holstein, Tyskland) mellan Danmark och Holstein-Gottorp. Freden var den första av sju freder som slöts inom ramen för det stora nordiska kriget. Freden var formellt sett inte en svensk fred utan den slöts mellan Sveriges allierade Holstein-Gottorp och dess fiende Danmark.

Fredsvillkor mellan Danmark och Holstein-Gottorp
* Danmark skall erkänna Holstein-Gottorps självständighet
* Hertigen av Holstein-Gottorp får lov att hålla trupper och bygga fästningar, dock aldrig ha mer än 6 000 främmande soldater i sin tjänst
* Danmark skall lova att inte hjälpa Sveriges fiender
* Danmark skall ge 260 000 riksdaler i skadestånd till Hertigen av Holstein-Gottorp

Kommentar
Svenska ombud vid fredsförhandlingarna var regeringsrådet i Bremen, Samuel von Lissenheim, Karl Gustav von Friesendorff (37) som var svensk minister vid hovet i Lüneburg och Mauritz Vellingk (49) som var svensk minister vid de polska och sachsiska hoven.

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
http://runeberg.org/sbh/a0364.html
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg