Fredrik IV

Levde: 1671-1730 (59 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1699-1730 (31 år)
Far: Kristian V (1646-1699)
Mor: Charlotta Amalia (1650-1714)

Fredrik IV av Danmark

Biografi
Fredrik IV föddes den 11 oktober 1671 som son till Kristian V av Oldenburg (25) och Charlotta Amalia av Hessen-Kassel (21). Han var således kusin till Karl XII och Ulrika Eleonora.

Vid nästan 28 års ålder, den 25 augusti 1699, blev han kung i Danmark och Norge. Hans uppfostran hade vanvårdats så mycket att han saknade det som krävdes för hans kall. Redan i september samma år han besteg tronen, slöt han ett hemligt förbund med August av Sachsen-Polen och tsar Peter av Ryssland mot Karl XII.
I mars 1700 anföll han Sveriges bundsförvant, sin egen kusin, hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp.

Fredrik IV
Fredrik 38 år, målad av Rosalba Carriera 1709
Snart tvangs danskarna, av trupper från Hannover och Sverige, att häva belägringen av Tönning, och en svensk-engelsk-holländsk flotta lade sig utanför Köpenhamn samt bombarderade staden. Staden försvarades tappert av Fredriks mor Charlotta Amalia, men då Karl XII landsteg vid Humlebæk och hotade huvudstaden, måste Fredrik den 18 augusti 1700, sluta fred, i Traventhal, och återinsätta sin kusin, hertigen av Gottorp, i hans rättigheter. Efter Karl XII:s nederlag vid Poltava (1709) fick Fredrik lust att åter ta upp striden med Sverige och förnyade därför förbundet med August II och tsar Peter samt landsteg i Skåne, men blev slagen vid Helsingborg (28 febr. 1710) och måste vända tillbaka till Själland. Därefter ställde han sitt tåg till Nord-Tyskland, där han bland annat intog Bremen och Verden, men led 1712 ett nytt nederlag, vid Gadebusch i Mecklenburg . Hans största framgångar hade han dock med sin flotta under ledning av viceamiral Peter Tordenskjold.

För den inre styrelsen var Fredrik mycket verksam, även om hans beslut inte alltid slutade lyckligt. För vetenskaperna visade han i allmänhet inget större intresse, men han inrättande 1722 den första danska teatern. Han var en sträng hushållare och mycket misstänksam mot sina ämbetsmän, i synnerhet sedan han upptäckt slösaktighet och mutsystem till och med hos många av de högre ämbetsmännen. På liknande sätt visade han den största misstro till den gamla danska adeln, och för att trygga enväldet dikterade han i sitt testamente (liksom hans dagböcker skrivna på tyska) sin son att inte åt någon av den gamla adeln anförtro något av de viktigaste ämbetena. Även om riket under hans regering hemsöktes av flere stora olyckor (pest i Köpenhamn och Helsingör 1711, stora översvämningar på Schleswigs västkust 1717, eldsvåda i Köpenhamn 1728), och trots att krig slukade mycket pengar, hade han ändå medel till att uppföra Fredensborgs och Fredriksbergs slott med flera byggnader.

Louise av Mecklenburg-Güstrow
Louise
(1667-1721)
Äktenskap 1 & barn
Tjugotre år gammal (1695) gifte han sig med prinsessan Louise av Mecklenburg-Güstrow (28).
De fick barnen:
1) Kristian (1697-1698) † (död späd)
2) Kristian (1699-1746)
3) Frederik Charles (1701-1702) † (10 veckor)
4) George (1703-1704) † (1 år)
5) Charlotte Amalie (1706-1782)

Äktenskap 2 & barn
Åtta år efter giftermålet (1703) begick han bigami när han gifte sig morganatiskt med Elisabeth Helene von Vieregg, som dog redan året därpå i barnsäng. De fick ett barn som dog som späd. Detta var alltså bigami, en förseelse som för de vanliga danskarna skulle ha orsakat dödsstraff.
6) Fredrik Gyldenlöve (1704-1705) † (8 mån)

Älskarinna & barn
Åren 1709-1712 hade han en liknande förbindelse med Charlotte Helene von Schindel, som upphöjdes till grevinna men som bortstöttes för otrohet. De fick också ett barn som dog som liten.
7) en dotter (1710-1710) † (död späd)

Anna Sophie Reventlow
Äktenskap 3 & barn
Fyrtioett år gammal (1712) rövade han bort den nittonåriga Anna Sophie Reventlow och gifte sig med henne, även nu morganatiskt. Han var ju ännu gift med sin första fru, Louise. Endast två dagar efter sin första hustru Louise begravning 1721, förklarade han Anna Sophie för drottning. Detta ledde bland annat till att hans son Kristian (VI) lämnade landet.
Fredrik och Anna Sophie fick barnen:
8) Christiana Amalia (1723-1724) † (10 veckor)
9) Frederik Christian (1726-1727) † (11 månader)
10) Carl (1728-1729) † (22 månader)
11) Frederica Conradine

Fredrik gick bort dagen efter sin 59-årsdag, den 12 Oktober 1730, efter 31 år som kung. Han ligger begravd i Roskilde. Nästa att bli kung i Danmark-Norge var hans son Kristian VI.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-23 | Uppdaterad 2019-04-03
Samtida händelser 1671 - 1730
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne.
1688-1697  "Nioårskriget pågår".
1697  August II blir kung i Polen.
1697  Karl XII blir kung i Sverige.
1701  Kaparen William Kidd avrättas.
1703  S:t Petersburg grundläggs.
1709  August II blir kung i Polen.
1714  George I blir kung i UK.
1715  Ludvig XV blir fransk kung.
1718  Maskingeväret uppfinns av James Puckle.
1719  Ulrika Eleonora blir svensk drottning.
1719  Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1726  Jonathan Swift ger ut Gullivers resor.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon