Freden i Teusina 1595Fred efter: 25-års kriget mot Ryssland (1570 - 1595)
Svensk regent: Sigismund (28 år)
Utländsk regent: Fjodor Ivanovitj (37 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: 9 november 1594 - 18 maj 1595

Fakta
Freden i Teusina som slöts söndagen den 18 maj 1595 avslutade det nästan 25 år långa kriget mellan Sverige och Ryssland. Staden Teusina finns inte idag men låg då i Ingermanland, på floden Narvas högra strand strax nedanför staden Ivangorod.
De svenska krigsmålen var att avvärja det ryska angreppet och om möjligt försöka erövra mer land i Baltikum.

Under krigets gång sluts inte mindre än fem stillestånd: på viborgsfronten i slutet av 1573, i Pliusa 10 augusti 1583, i Pliusa 19 december 1585, i Narva den 23 februari 1590 och i Teusina den 20 januari 1593.

Fredsvillkor
* Fyra olika svensk-ryska kommissioner skall utföra en gränsdragning mellan länderna
* Sverige får behålla Narva, Reval med hela Estland
* Ryssland får Ingermanland och Kexholms slott och län
* Bägge länderna skall vara neutrala om det andra landet hamnar i krig
* Ryssarna skall sluta att ta ut skatt av lapparna i Österbotten till Varangerfjord
* All handel från Ryssland skall gå över städerna Reval och Viborg
* Svenskar skall få handla i alla ryska hamnar och städer
* Ryssar skall få handla i alla svenska hamnar och städer
* Bägge länderna skall betala lika stor tull på respektive sida

Kommentar
När Kexholm skulle överlämnas till ryssarna vägrade slottsherren Klas Fleming att lämna ifrån sig slottet, vilket nästan gjorde att ett nytt krig höll på att bryta ut. Han behöll slottet till sin död 1597.

Danska kungen Kristian IV ansåg att Sverige och Ryssland hade gjort upp om lappmark som tillhörde Norge/Danmark. Danskarna förbjöd därför lapparna att betala skatt till Sverige. Konflikten ledde till mindre strider i lappmarken och avgjordes först med freden i Knäred 1613.

Inlagd 2008-06-11 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
http://runeberg.org/nfch/0538.html
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg