Tjugofemårskriget mot Ryssland

Datum: augusti 1570 - 18 maj 1595 (24 år 9 mån.)
Krig mot: Ryssland
Sveriges allierade: Polen (från 1578 till 1582)
Angripare: Ryssland
Svensk regent: Johan III och Sigismund Vasa
Utländsk regent:
Ivan IV (1530-1584) (Ryssland)
Fjodor I (1557-1598) (Ryssland)
Befälhavare: -

Svenska krigsmål:
Att avvärja det ryska angreppet och att försöka erövra mer territorium i Baltikum

Kriget startades 1570 av den ryske tsaren Ivan IV "den förskräcklige" som ville komma åt Sveriges besittningar i Livland (nu Estland). I Sverige var vid den här tiden Johan III kung och när han dog 1592 tog hans son Sigismund över.

Sveriges krigsmål var i första hand att försvara landet mot det ryska angreppet och - om möjligheten fanns - lägga under sig ännu mer land i Baltikum. Polen allierade sig med svenskarna mellan åren 1578-1582.


Händelse:
* Fältslaget vid Ubagall, mars 1571
* Weissensteins fall 1/1 1573
* Fältslaget vid Lode 23/1 1573
* Fältslaget vid Wenden 21/10 1578
* Kexholms erövring 4/11 1580
* Narvas erövring 6/9 1581


Seger:
Sverige
Ryssland
Sverige
Sverige/Polen
Sverige
SverigeFred/stillestånd:
Läs om freden i Teusina

Inlagd 2005-10-01 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg