Karl XIII

Levde: 1748-1818 (69 år)
Titel: Riksföreståndare 1792-1796
Riksföreståndare 1809-1809 (3 mån)
Svensk kung 1809-1818 (9 år)
Norsk kung 1814-1818 (4 år)
Krönt: 29 juni 1809 (Stockholm)
Valspråk: Folkets väl min högsta lag
Far: Adolf Fredrik (1710-1771)
Mor: Lovisa Ulrika (1720-1782)

Karl XIII - målad av Carl Fredrik von Breda

Biografi
Karl XIII av Holstein-Gottorp föddes i Stockholm den 26 september 1748 som andre son till kung Adolf Fredrik (38) och Lovisa Ulrika av Preussen (28). Han var således bror till Gustav III och kusin till Katarina II av Ryssland. När han döptes blev han av ständerna förklarad för Sveriges storamiral.

Uppfostran
Karls uppfostran leddes fram till 1766 av riksrådet Karl Fredrik Törnflycht som guvernör och avslutades 1771 med en utlandsresa.

Hertig av Södermanland
När Karls bror Gustav III genomförde revolutionen 1772 var Karl (24) den högsta militära befälhavaren i Skåne och spelade där en viss betydande roll. Efter statskuppen var genomförd utnämndes Karl till hertig av Södermanland (11 sept 1772). Under de följande åren hade han ingen egentlig roll, utan levde mest för sina nöjen, däribland ordensväsendet och frimurarorden.

Under ryska kriget 1788-1790 förde han högsta befälet över örlogsflottan och var personligen med i slaget vid Hogland 1788, Öland 1789 och utanför Reva och i Viborgska viken 1790. Under hösten 1788 övertog han också högsta befälet över Finlands armé.

Riksföreståndare
När Gustav III blivit skjuten i mars 1792, övertog Karl enligt kungens testamente platsen som riksföreståndare och förmyndare under Gustav IV Adolfs omyndighetstid. Den egentlige ledaren av Sverige under den här tiden var Karls "favorit" Gustav Adolf Reuterholm.

Det första som förmyndarregeringen skulle ta itu med var bestraffningen av de sammansvurna i Gustav III:s mord. Karl, som ville mildra lagens dom och inte utfärda så många dödsdomar, påminde svenska folket om Gustavs sista önskan på dödsbädden: "att vara barmhärtig". De flesta tyckte detta var både ädelt och politiskt riktigt handlat och hyllade hertigen, men den brytning som inom kort inträffade mellan hertigen och gustavianska partiet, förvandlade snart hyllningen till kritik.

Svensk regent 1809-1818
När hans brorson Gustav IV Adolf blev avsatt vid en statskupp 1809 blev han vald som ersättare och var tvungen att vid 61 års ålder ta över regeringen. Den 6 juni 1809 blev han kung i Sverige och 1814 i Norge där han fick namnet Karl II.

Adopterade en tronföljare
Eftersom Karl inte hade några egna legitima barn som blivit vuxna och som kunde ta över den svenska tronen adopterade han den danska prinsen Karl August, som svensk tronföljare. Denne ramlade olyckligt nog av sin häst och dog 1810. Många trodde att han blivit förgiftad, och att det var Axel von Fersen som var den skyldige. När Karl August skulle begravas, var Fersen med i begravningståget, och han blev på ett brutalt sätt ihjälslagen av folket i staden. Efter denna händelse var Karl tvungen att adoptera en ny tronföljare och det blev då den franske advokatsonen Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan). Han kom till Sverige den 20 oktober 1810 och tog mer eller mindre över regeringen nästan med en gång.

Det har sagts om Karl XIII att han "hade ett klart förstånd, personligt mod och var vänlig och godhjärtad, men att han inte fick sättas på för hårt prov, eftersom han också var svag och böjlig till karaktären, bekväm och sorglös, lät sakerna "ha sin gång", rörde sig i småaktigheter och sysselsatte sig med mystiska "gycklerier och frimuraregriller", medan han lämnade det stora åt andra."

Karl XIII:s död 1818
Karl XIII:s död 1818

Frilla & barn
Med sin älskarinna Augusta (Fersen) Löwenhielm fick Karl 1772 sonen:
1) Karl Axel Löwenhielm (1772-1861)

Äktenskap & barn
Den 7 juli 1774 gifte Karl (25) sig i Stockholm med sin kusin Hedvig Elisabeth Charlotta (15). De fick 1798 en son som fick namnet Karl Adolf, men denne dog endast sju dagar gammal.

Karl (69) gick bort efter en tids sjukdom den 5 februari 1818 efter nio år på Sveriges tron och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Nästa som tog över regeringen var hans "adoptivson" Karl XIV Johan.

År Titel/händelse (urval)
1748 Utnämnd till storamiral (okt)
1772 Hertig av Södermanland (sept)
1792-1796 Regent under Gustav IV Adolfs minderårighet (mars-nov)
1809 Utropad till svensk kung (6 juni)
1809 Krönt i Stockholms storkyrka ((29 juni))
1814 Vald till norsk konung (4 nov)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1748 - 1818
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1762 Pommerska kriget
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Kungliga släktband (Sundberg)
• Sveriges regenter (Lagerqvist)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora översta bilden
» nedersta bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon