Befrielsekriget

Pågick: 1521-1523 (jun) (2½ år)
Krig mot: Danmark
Sveriges allierade: Lybeck (från 1522)
Angripare: Danmark
Svensk regent: Gustav Vasa
Utländsk regent: Kristian II (Danmark)
Fredrik I (Danmark)

Svenska krigsmål:
Att avsätta Kristian II från den svenska tronen och göra Sverige till ett fritt rike.

Gustav Vasa

Jag har på flera ställen sett olika uppgifter på vem som egentligen startade det här kriget. Ibland står det att Sverige startade det och ibland Danmark. Kriget kallas dock ibland för Gustav Vasas befrielsekrig, vilket gör att man kan dra slutsatsen att det ändå var Sverige som startade det.

Orsaken till kriget var många - bland annat så hade danskarna tagit Sverige i besittning i september 1520 då Stockholms slott kapitulerade och Kristian II utropades till svensk kung. Unionspartiet hade i början folket på sin sida, men efter Stockholms blodbad i november samma år, ändrade medborgarna sin åsikt om den nye kungen och började stödja Gustav Vasa istället.

Kristian II

Kriget började på nyåret 1521 med att Gustav Vasa lockade Dalkarlarna till uppror. Från år 1522 allierade sig också Lübeck med Sverige. Målet var att avsätta Kristian II från den svenska tronen och göra Sverige till ett fritt rike. Detta skedde också då Kristian tillslut blev avsatt och danskarna drevs ur Sverige.

Gustav Vasa valdes till Svensk kung i Strängnäs den 6 juni 1523 och tio dagar senare (16-17 juni) erövrades Stockholm slott som kapitulerade och Sverige blev ett fritt land. Dock fick Sverige stora penningskulder till Lübeck.

Händelser/slag:
Erövringen av Falun den 10 feb 1521
Slaget vid Brunbäcks färja i apr 1521
Blodbadet i Köping den 26 apr 1521
Slaget om Västerås den 29 apr 1521
Slaget om Uppsala den 19 maj 1521
Erövringen av Kalmar den 27 maj 1523
Stockholms erövring och fall 16-17 juni 1523

Fred/stillestånd:
Vid ett möte i Malmö den 1 september 1524 mellan Gustav Vasa och Fredrik I bestämdes det att båda kungarna skulle hålla fred och vara goda grannar. Uppgörelsen kallas för Malmö Resess. Man slog också fast att Sverige skulle återlämna Blekinge till Danmark men behålla Viken (Bohuslän) tills frågan om Gotland avgjorts.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-09-25 | Uppdaterad 2019-02-23