Befrielsekriget

Datum: nyåret 1521 - 17 juni 1523 (2½ år)
Krig mot: Danmark
Sveriges allierade: Lybeck (från 1522)
Angripare: Danmark
Svensk regent: Gustav Vasa
Utländsk regent: Kristian II (Danmark) och Fredrik I (Danmark)
Befälhavare: -

Svenska krigsmål:
Att avsätta Kristian II från den svenska tronen och göra Sverige till ett fritt rike.

Jag har på flera ställen sett olika uppgifter på vem som egentligen startade det här kriget. Ibland står det att Sverige startade det och ibland Danmark. Kriget kallas dock ibland för Gustav Vasas befrielsekrig, vilket gör att man kan dra slutsatsen att det ändå var Sverige som startade det.
Orsaken till kriget var många - bland annat så hade danskarna tagit Sverige i besittning i september 1520 då Stockholms slott kapitulerade och Kristian II utropades till svensk kung. Unionspartiet hade i början folket på sin sida, men efter Stockholms blodbad i november samma år, ändrade medborgarna sin åsikt om den nye kungen och började stödja Gustav Vasa istället.

Kriget började på nyåret 1521 med att Gustav Vasa lockade Dalkarlarna till uppror. Från år 1522 allierade sig också Lübeck med Sverige. Målet var att avsätta Kristian II från den svenska tronen och göra Sverige till ett fritt rike. Detta skedde också då Kristian tillslut blev avsatt och danskarna drevs ur Sverige.
Gustav Vasa valdes till Svensk kung i Strängnäs den 6 juni 1523 och tio dagar senare (16-17 juni) erövrades Stockholm slott som kapitulerade och Sverige blev ett fritt land. Dock fick Sverige stora penningskulder till Lübeck.


Händelse:
* Erövringen av Falun den 10/2 1521
* Slaget vid Brunbäcks färja i april 1521
* Blodbadet i Köping den 26/4 1521
* Slaget om Västerås den 29/4 1521
* Slaget om Uppsala den 19/5 1521
* Erövringen av Kalmar den 27/5 1523
* Stockholms erövring och fall 16-17/6 1523


Seger:
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
SverigeFred/stillestånd:
Vid ett möte i Malmö den 1 september 1524 mellan Gustav Vasa och Fredrik I bestämdes det att båda kungarna skulle hålla fred och vara goda grannar. Uppgörelsen kallas för Malmö Resess. Man slog också fast att Sverige skulle återlämna Blekinge till Danmark men behålla Viken (Bohuslän) tills frågan om Gotland avgjorts.

Inlagd 2005-09-25 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg