1:a Napoleonkriget

Pågick: Maj 1803 - juni 1815
Sverige med okt 1805 - jan 1810
Krig mot: Frankrike
Sveriges allierade: England och periodvis även Preussen, Ryssland, Österrike.
Angripare: Sverige
Svensk regent: Gustav IV Adolf
Karl XIII
Utländsk regent: Napoleon Bonaparte (Frankrike)
Befälhavare: Gustaf Löwenhielm
von Morian

Svenska krigsmål:
Att bidra till att störta Napoleon.

Napoleon I
I början av kriget, som startade redan 1803, höll sig Sverige neutralt. Dock blev Sverige mer och mer indragen i konflikterna eftersom Gustav IV Adolf var fanatisk motståndare till Frankrike. Mot sina militära rådgivares önskan förklarade han krig mot Frankrike den 31 oktober 1805.

Sveriges mål med kriget var att försöka hjälpa till att besegra Napoléon Bonaparte. Sveriges allierade i det här kriget var England, och under vissa perioder också Preussen, Ryssland och Österrike.

Innan kriget var slut var Gustav IV Adolf avsatt som svensk kung (mars 1809) och hans farbror Karl XIII hade tagit över regentskapet.

Händelse:
• Fältslaget vid Ückermunde 17 april 1807

Fred/stillestånd:
Ett stillestånd ingicks i Schlatkow den 18 april 1807.
Den slutliga freden mellan Frankrike och Sverige slöts i Paris den 6 januari 1810. Sverige måste inte ge ifrån sig några landområden, utan tvingas istället in i Napoleons handelsblockad mot England. Detta var allvarligt för den svenska ekonomin eftersom England var en av Sveriges viktigaste handelspartner vid den här tiden.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-16 | Uppdaterad 2019-02-23