Nordiska sjuårskriget

Datum: 9 augusti 1563 - 13 december 1570 (7 år 4 mån.)
Krig mot: Danmark, Lübeck, Polen och Livländsk adel
Sveriges allierade: -
Angripare: Danmark och Lübeck
Svensk regent: Erik XIV och Johan III
Utländsk regent: Fredrik II (Danmark)
Befälhavare:
Jakob Bagge (1502-1577)
Klas Kristersson Horn
Charles de Mornay (151(4)-1574)

Svenska krigsmål:
Att avvärja det danska anfallet och bevara Sverige som ett självständigt land. Om kriget gick bra kunde man också tänka sig att återta Gotland, samt några av de danska landskapen Jämtland, Härjedalen, Skåne, Blekinge, Halland eller Bohuslän..

1559 fick Danmark-Norge-Island en ny kung som hette Fredrik II. Han var intresserad av att erövra den svenska kronan, vilket även hans far före honom hade varit. För att tydligt visa detta använde han Sveriges riksvapen i sin egen flagga. Dessutom ville han återupprätta Kalmarunionen.

1561 - året efter att Erik XIV blivit kung, lade han staden Reval och en del av Livland under svenskt herravälde. Sverige behärskade därmed sjöfarten på Finska viken och också en stor del av handeln på Ryssland. För att ytterligare utvidga Sveriges östersjövälde ville Erik även ha Riga, som då lydde under Polen. Detta medförde att Erik fick tre fiender, nämligen Polen, Lübeck och Danmark-Norge, som inte ville veta av Sveriges intrång i rysslandshandeln. Sveriges övriga målsättning med kriget var att försvara landet mot danskarnas anfall och förhindra att de tog kontrollen och makten över Norden - inklusive Sverige.

Sverige hade stor krigslycka till sjöss, tack vare en välutrustad flotta under befäl av Klas Horn. Till lands gick det dock inte lika bra då kriget mest bestod i fruktansvärda härjningar från både svensk och dansk sida.
1568 avsattes Erik, av sin bror, Johan III, som sedan övertog den svenska kronan och kriget. Danskarna lyckades erövra Älvsborgs fästning som svenskarna sedan fick betala dyrt för att få tillbaka. Kriget kom att hålla på i sju år och kallas därför Nordiska sjuårskriget.


Händelse:
* Älvsborgs kapitulation 4/9 1563
* Sjöslaget vid Gotland 11/9 1563
* Fältslaget vid Marred 9/11 1563
* Sjöslaget vid Ölands norra udde 30-31/5 1564
* Sjöslaget vid Ölands norra udde 14-15/8 1564
* Sjöslaget vid Pommerska vallen 21/5 1565
* Sjöslaget vid Bukow 4/6 1565
* Sjöslaget vid Bornholm 7/7 1565
* Varbergs erövring 28/8 1565
* Fältslaget vid Axtorna 20/10 1565
* Sjöslaget vid Ölands norra udde 26/7 1566
* Varbergs kapitulation 4/12 1569


Seger:
Danmark
Oavgjort
Danmark
Danmark
Sverige
Sverige
Oavgjort
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
DanmarkFred/stillestånd:
Läs om freden i Stettin

Inlagd 2005-09-25 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg