Nordiska sjuårskriget

Pågick: 1563-1570 (drygt 7 år)
Krig mot: Danmark, Lübeck, Polen och Livländsk adel
Angripare: Danmark och Lübeck
Svensk regent: Erik XIV och Johan III
Utländsk regent: Fredrik II (Danmark)
Befälhavare: Jakob Bagge
Klas Kristersson Horn
Charles de Mornay

Svenska krigsmål:
Att avvärja det danska anfallet och bevara Sverige som ett självständigt land. Om kriget gick bra kunde man också tänka sig att återta Gotland, samt några av de danska landskapen Jämtland, Härjedalen, Skåne, Blekinge, Halland eller Bohuslän..

Fredrik II
1559 fick Danmark-Norge-Island en ny kung som hette Fredrik II. Han var intresserad av att erövra den svenska kronan, vilket även hans far före honom hade varit. För att tydligt visa detta använde han Sveriges riksvapen i sin egen flagga. Dessutom ville han återupprätta Kalmarunionen.

1561 - året efter att Erik XIV blivit kung, lade han staden Reval och en del av Livland under svenskt herravälde. Sverige behärskade därmed sjöfarten på Finska viken och också en stor del av handeln på Ryssland. För att ytterligare utvidga Sveriges östersjövälde ville Erik även ha Riga, som då lydde under Polen. Detta medförde att Erik fick tre fiender, nämligen Polen, Lübeck och Danmark-Norge, som inte ville veta av Sveriges intrång i rysslandshandeln.

Klas Horn

Sveriges övriga målsättning med kriget var att försvara landet mot danskarnas anfall och förhindra att de tog kontrollen och makten över Norden - inklusive Sverige.

Sverige hade stor krigslycka till sjöss, tack vare en välutrustad flotta under befäl av Klas Horn. Till lands gick det dock inte lika bra då kriget mest bestod i fruktansvärda härjningar från både svensk och dansk sida.

1568 avsattes Erik, av sin bror, Johan III, som sedan övertog den svenska kronan och kriget. Danskarna lyckades erövra Älvsborgs fästning som svenskarna sedan fick betala dyrt för att få tillbaka. Kriget kom att hålla på i sju år och kallas därför Nordiska sjuårskriget.

Händelser/slag:
Älvsborgs kapitulation 4 sept 1563
Sjöslaget vid Gotland 11 sept 1563
Fältslaget vid Marred 9 nov 1563
Sjöslaget vid Ölands norra udde 30-31 maj 1564
Sjöslaget vid Ölands norra udde 14-15 aug 1564
Sjöslaget vid Pommerska vallen 21 maj 1565
Sjöslaget vid Bukow 4 juni 1565
Sjöslaget vid Bornholm 7 juli 1565
Varbergs erövring 28 aug 1565
Fältslaget vid Axtorna 20 okt 1565
Sjöslaget vid Ölands norra udde 26 juli 1566
Slaget vid Getaryggen, Västra Jära by, 31 okt 1567 (13 km väster om Jönköping)
Varbergs kapitulation 4 dec 1569

Fred/stillestånd:
» freden i Stettin

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-09-25 | Uppdaterad 2019-02-23