Klas Kristersson Horn (af Åminne)

Levde: 151(7)-1566 (ca. 49 år)
Titel: Häradshövding och fältmarskalk
Adel/ätt: Friherrliga ätten Horn af Åminne. Friherrlig 1561. Utdöd 1775
Far: Krister Klasson Horn (ca 1480-1520)
Mor: Ingeborg Siggesdotter Sparre (1490-1554)

Klas Kristersson Horn

Historia
Klas Kristersson Horn af Åminne föddes omkring år 1517 som son till hövitsmannen Krister Klasson Horn och Ingeborg Siggesdotter Sparre.

Han deltog vid lite över tjugo års ålder i valriksdagen i Västerås 1544. Kort därefter blev han häradshövding i Raseborgs län och 1554 började han på krigarbanan, där han blev utnämnd till "överste för knektarna".

Horn var med i stora ryska kriget under befäl Jakob Bagge. 1556 gjorde de ett infall i Ryssland och försvarade det belägrade Viborg. Hans tapperhet där gjorde att han blev ståthållare över Viborgs län. Han fick också som uppdrag att tillsammans med Bagge försöka medla fred med Ryssland, vilket också lyckades 1557.

När Erik XIV kröntes till kung 1561 upphöjdes Klas till friherre och samma år var han ledare för de trupper som kungen lät översända till Estland. Där hade han sedan högsta befälet i två år, och hade oftast där en oavbruten framgång.
Då kriget mot Danmark bröt ut 1563 blev han återkallad och sedan sänd till den småländska gränsen där kungen själv förde befälet över en krigshär. Detta fälttåg gick dock inte så bra, och "äran" blev liten.
Efter att Bagge tagits tillfånga 1564 blev Klas högsta befäl över flottan och den 12 augusti samma år drabbade han samman med den danska flottan vid ön Jungfrun i Kalmarsund, där han efter två dagar stod som segrare - medan danskarna flydde.

Efter detta följde han med kungen då de anföll Blekinge, och där Lyckeby och Ronneby intogs och Ronneby blodbad genomfördes i september 1564.

Senare på året sändes han på plundrartåg in på det danska området där han brände Sölvesborg, brandskattade Åhus, skövlade Halland och återvände med ett rikt byte och femhundra fångar.
Tidigt på vintern gjorde han ett nytt angrepp på Halland där han brände Laholm och Engelholm. Som "belöning" för sina härjningar lät kungen ställa iordning ett praktfullt intåg i huvudstaden, till hans ära.
I juli 1566 sammandrabbade han återigen med fiender utanför Öland, och efter detta fick han befälet över lantarmén som skulle överraska Halmstad. Han dog emellertid under resan på väg dit, i Åby prästgård i Östergötland den 9 september 1566, cirka 49 år gammal, troligen av pesten. Klas är begravd i Uppsala domkyrka.

Familj & barn
Klas var gift med Kerstin Jakobsdotter Krumme och de fick dottern Anna (1552) och sonen Christer (1554-1612).

dela sidan
  
Samtida händelser 151(7) - 1566
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret mot Gustav Vasa.
1534  Myntet Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1541  Första fullständiga bibeln på svenska ges ut.
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» Stora porträttet är från digitaltmuseum.se

Inlagd 2004-12-24 | Uppdaterad 2017-11-01