Första Polska kriget

Datum: 5 oktober 1563 - september 1568 (nästan 5 år)
Krig mot: Polen och Livländsk adel
Sveriges allierade: -
Angripare: Polen
Svensk regent: Erik XIV
Utländsk regent: Sigismund II August (1520-1572) (Polen)
Befälhavare:
Charles de Mornay (151(4)-1574)
Åke Bengtsson Färla (-1578)
Henrik Klasson Horn av Kankas (151(2)-1595)
Klas Kursell -1570
Gabriel Kristersson Oxenstierna (150(0)-1585)

Svenska krigsmål:
Att försöka behålla sina besittningar i Baltikum och om allt går bra försöka utvidga dem.

Polska kriget - som pågick mellan åren 1563 till 1568 - ingår i det så kallade nordiska sjuårskriget (1563-1570). Polen gick med i kriget på Danmarks sida och deras krigsmål var att erövra Sveriges besittningar i Baltikum.

Kriget började med att Polen angrep de svenska styrkorna i Livland 1563. Sveriges mål var självklart att försvara sitt land - och om kriget gick bra - kanske utvidga gränserna.
När den svenska kungen Johan III - som var mer vänligt sinnad mot Polen än sin bror Erik XIV - tog över den svenska tronen 1568 upphörde dock Polens deltagande i kriget.


Händelse:
* Fältslaget vid Marred 9/11 1563
* Slaget vid Obermühlenberg (nära Reval) 13/8 1565
* Slaget vid Axtorna 20/10 1565
* Slaget vid Runafer 3/2 1567


Seger:
Danmark
Sverige
Danmark
PolenFred/stillestånd:
Ingen formell fred ingicks.

Inlagd 2005-09-28 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg