Gustav Vasa:s mynt

 Levde: 149(6)-1560
 Regerade: 1523-1560
 Valspråk: All makt är av Gud
 Latin: Omnis potestas a Deo est

Utgivna mynt 1523-1560
De första mynten som Gustav Vasa lät prägla var örtug i form av en klipping med låg silverhalt. År 1522 präglades för första gången öret som mynt och 1534 landets första daler, halvdaler och 1/4 daler och från 1536 ½ mark och 2 öre samt från 1543 16 öre (2 mark). 1543 präglades även de ovanliga valörerna 15 och 12 öre. Under hans senare regering myntas 4,2, och 1 penningar.


En örtug från 1529 (½ öre)

En fyrk från 1530 (½ örtug)

Daler från 1535
(1 riksdaler)

2 mark från 1559 (16 öre)

1 mark från 1559

Svartsjö daler från 1545

2 öre från 1541

4 penningar från 1547 (Svartsjö)

SILVERMYNT
1 daler (1 riksdaler)
½ daler (½ riksdaler)
1/4 daler (1/4 riksdaler)
2 mark (16 öre)
1 mark
½ mark
18 penningar klipping
1 gyllen
½ gyllen
¼ gyllen
16 öre (klipping)
15 öre (klipping)
12 öre (klipping)
8 öre (klipping)
4 öre (klipping)
2 öre (klipping)
2 öre
1 öre
1 örtug (½ öre)
1 fyrk (½ örtug)
4 penningar
2 penningar
1 penning

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» myntkabinettet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27