Malcolm Sinclair

Levde: 1690-1739 (mördad, 48 år)
Titel: Major
Adel/ätt: Adliga ätten Sinclair. Utdöd 1803
Far: William Sinclair (ca 1655-1715)
Mor: Catharina Hamilton (-1690)
Malcolm Sinclair Historia
Malcolm Sinclair föddes år 1690 som son till generalmajor William Sinclair (ca 35) och Catharina Hamilton.

Han deltog redan som ung i Karl XII:s krig och blev vid Poltava tillfångatagen och förd till Sibirien. Vid sin återkomst till Sverige utnämndes han 1722 till löjtnant och hade denna grad ända till 1734 då han hade gått över till hattpartiet och blev befordrad till major.

Vid riksdagen 1738 insattes han i det sekreta utskottet. Det blev där beslutat att sända ett pålitligt sändebud till Konstantinopel (idag Istanbul) i Turkiet under förevändning att betala Karl XII:s skulder men i själva verket för att påskynda förbundet mellan sultanen och Sverige mot Ryssland.
Regeringen i St. Petersburg, som var underrättad av en minister i Stockholm, visste om detta och han blev under hela resan bevakad av ryska agenter.
Resan dit gick bra men på hemvägen vid Breslau (nu Wroclaw) i Schlesien (idag södra Polen) hejdades vagnen av två ryska officerare som drog ur honom från postvagnen och mördade honom i en skogsbacke invid vägen den 17 juni 1739. De kom över hans hemliga dokument, bland annat diplomatiska handlingar, brev från sultanen, storvisiren och de svenska sändebuden i Turkiet.
Det blodiga dådet väckte en stor ovilja och förbittring över hela Europa och Sinclair blev snabbt en martyr och skalder skildrade händelsen bland annat i "Sinclair-visan" vilket bidrog till att framkalla kriget mot Ryssland 1741.
Sinclair var ogift och 48 år gammal när han mördades.

dela sidan
  
Samtida händelser 1690 - 1739
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - Sibylla-Tjällgren (Bonniers förlag 1954) sid. 36

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2017-10-25