Thomas von Plomgren

Levde: 1702-1754 (49 år)
Titel: Köpman och riksdagsman, ledare för hattarna.
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna von Plomgren. Adlad 1751. Friherrlig 1818
Far: Anders Plomgren (-1714)
Mor: Margareta L'Eclaire (1670-1729)

Thomas Plomgren - målad av Johan Fredrik Hörling

Biografi
Thomas Plomgren föddes den 16 augusti 1702 i Stockholm som son till borgaren och linkrämaren Anders Plomgren och Margareta L'Eclaire (32).

År 1714 dog hans far och två år senare, vid fjorton års ålder, fick han avbryta sina studier då pengar saknades och han fick istället hjälpa sin mor i handelns skötsel. Sjutton år gammal (1719) började han dock på ett köpmanskontor i Königsberg (nu Kaliningrad i Ryssland) och 1725 öppnade han egen grosshandelsrörelse i Stockholm.

Äktenskap & barn
1726 gifte Thomas (24) sig med Birgitta Christina Funck1702-1757 (24) som han fick nio barn med:
1) Anna Christina (1727-1788)
2) Elisabet (1728-1798)
3) Anders (1730-1810)
4) Johan (1731-1755)
5) Hedvig Sofia (1734-1780)
6) Maria Charlotta (1735-1793)
7) Carl Fredrik (1738-1829)
8) Ulrika (1741-1764)
9) Carolina (1743-1766)

Direktör i Levantiska kompaniet
Thomas var en av de första som började föra hem utländska varor på svenska skepp och detta gjorde att han 1738 blev vald till direktör i Levantiska kompaniet. Kompaniet var ett privilegierat svenskt kompani som fick monopol på att under en tioårsperiod idka handel på levanten. Ordet levanten användes förr som ett allmänt begrepp för alla länder runt östra Medelhavet bortom Italien, och innefattade såväl Balkanländerna, som Turkiet och Egypten.

Hattarnas parti
År 1738 blev han även en av representanterna i borgareståndet och var med i alla riksdagar till och med 1752. Han var med i hattarnas parti och dessutom en av de mest hänsynslösa då det gällde att gynna sina egna intressen. Vid trettiosju års ålder blev han medlem i vetenskapsakademien och skrev där en uppsats om handeln.

Adlig värdighet 1751
Han var även med i det sekreta utskottet. Under 1740-1741 års riksdag var han en av de mest aktiva för kriget mot Ryssland. Han försummade heller inga tillfällen att tillgodose sina egna intressen genom att låta sekreta utskottet tilldela sig åtskilliga förmånliga affärsföretag. Han blev med tiden också fullmäktig i järnkontoret och handelsborgmästare i Stockholm med kommerseråds titel. Vid 1751-1752 års riksdag var han talman i borgarståndet och vid Adolf Fredriks kröning 1751 fick Plomgrens barn adlig värdighet med namnet von Plomgren.

Plomgren har blivit kallad för 'en av de första som satte korruptionen i system' för han hade nämligen inga betänkligheter att ta väl betalt för sina tjänster och han begagnade också alla tillfällen att på landets bekostnad se till sina egna intressen först, vilket han hade ett utmärkt tillfälle till eftersom han var styresman i flera penningförvaltande verk.

Plomgren (49) gick bort den 21 juni 1754 och efterlämnade en stor förmögenhet efter sig.

År Titel/händelse (urval)
1719 Anställd vid A G Trummers handelshus i Königsberg
1725 Burskap som handlandei Stockholm
1727 En av borgerskapets äldste
1730 Direktör och delägare i firma Anders & Thomas Plomgren i Stockholm
1734 Ledamot av borgerskapets bemedlings-, tolags- och inkvarteringskommittén i Stockholm
1738 Stiftare av och direktör i Levantiska kompaniet
1738-1752 Deltog i riksdagarna
1738 Ledamot av bland annat kammar-, ekonomi- & kommersdeputation
1738–1739 Ledamot av bankodeputation
1738~ Bankodeput av Sekreta utskottet
1739 Av sekreta handels- och manufakturdeput
1739 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1739 En av stiftarna av Sjöassuranskompaniet samt dess direktör
1739 Fullmäktig i Generaltullarrendesocieteten
1751-1752 Borgarståndets talman
1752–1752 Ledamot av bankodeput
1739- Bankofullmäktige
1741 Ledamot av utredningskommission
1742 Rådman i Stockholm (avsade sig uppdraget)
1743-1747 Fullmäktige i riksens ständers kontor
1746- Huvuddeltagare i Ostindiska kompaniet
1747 Ledamot av första växelkontoret
1747 Assessor i Kommerskollegium
1747 Kommerseråd (apr)
1747 Handelsborgmästare i Stockholm (juni)
1747 Ledamot av brännvinskommissionen (nov)
1748- Fullmäktige i Jernkontoret
1749 Ledamot av ekonomikommissionen
1750 Stiftare av och ledamot av direktionen för Saltkontoret (kungligt tillstånd att inrätta ett kontor 12 juni)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2021-01-12

Samtida händelser 1702 - 1754
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon