Carl Michael Bellman

Levde: 1740-1795 (55 år)
Titel: Svensk skaldoch hovsekreterare
Far: Johan Arendt Bellman (1707-1765)
Mor: Catharina Hermonia (1717-1765)

Carl Michael Bellman

Biografi
Carl Michael Bellman föddes i Stockholm den 4 februari 1740 som son till lagmannen och sekreteraren i slottskansliet Johan Arendt Bellman (33) och Catharina Hermonia (23).
Bellmans föräldrar var djupt religiösa och han växte upp i en bildad, intelligent omgivning under tonerna från pietistiska psalmer och under läsning av faderns "Sanna kristendom". Carl Mikael växte upp vid Daurerska huset (hörnet Hornsgatan - nuvarande Bellmansgatan).

Sex år gammal började han i Maria kyrkskola, som han lämnade efter några terminer för att få en egen informator (privatlärare) vilket var vanligt att barn från lite "finare" familjer hade på den tiden. Bellman började tidigt att skriva vers. Som femtonåring skrev han parafraser (omdiktningar) över stycken i Freylinghausens "Geistreiches gesanbuch" (kallad halleska psalmboken), och två år senare skrev han en psalm som trycktes i skriften "Lärda tidningar".

Redan vid sjutton års ålder, 1757, började han dikta sånger som han också publicerade i skriften Lärda Tidningar. Under 1760-talet började han skriva "förvrängda" dryckesvisor bland annat över gamla testamentet. Han smälte samman dryckesvisorna med personer från bibeln, där bland annat gamla testamentets heliga män till exempel kan bli gamla fyllbultar. Han utgår i regel från sanna berättelser men dramatiserar och brer på för att uppnå skojiga effekter. Visorna blev mycket omtyckta och spreds över hela landet i avskrifter och skillingtryck.

Mellan åren 1757-1764 tjänstgjorde han på en bank men fick avsked därifrån. De två följande åren jobbade han i ett manufakturkontor samtidigt som han skrev sånger, tex. "Gubben Noak" som skrevs 1765, och året därpå kom den första av Fredmans sånger. Fredmans epistlar och Fredmans sånger är skrivna för att sjungas. Bellman var själv en mästare i att framföra sina egna verk. Melodierna hämtade han från sin egen samtid, såsom franska sångspel, från dansmusik, till exempel menuetter, och från allt han såg och upplevde i Stockholms stad.

Bellman var en uppskattad underhållare i adelssalonger och borgarhem i Stockholm och uppträdde ofta vid hovet. Förmögna personer hjälpte honom med pengar och kungen själv såg till att han fick inkomster från lättskötta ämbetsmannatjänster. Bellman deltog flitigt i sällskaps- och nöjeslivet och hade kroniskt dålig ekonomi. Kort före sin död satt han till och med i fängelse för obetalda räkningar.

Mellan åren 1767-1772 tjänstgjorde han i generaltullstyrelsen, och 1775, vid 35 års ålder, uppbar han pension av Gustav III. Samma år (1775) befordrades han till sekreterare i nummerlotteriet med en årlig lön på 3000 daler kopparmynt, och fick då också titeln hovsekreterare. Hans dikter, dryckesvisor och epistlar cirkulerade i avskrifter i flera år innan han gav ut dem under titlarna Fredmans epistlar (1790) och Fredmans sånger (1791). Av sin samtid ansågs han mera vara en underhållare än en diktare.

Familj & barn
Den 19 december 1777 gifte sig Bellman (37) med Lovisa Fredrika Grönlund (22) och de fick barnen:
1) Gustav född (1781-1808) (stupade i Spanien under Napoleons ledning)
2) Elis (1785-1787) († 2 år)
3) Carl (1787-) (föddes 6 dagar innan Elis dog)
4) Adolf Jacob Henric Martin (1790-1834) (drunknade).

Lovisa överlevde honom med över ett halvt århundrade - hon dog hela 52 år efter Bellman. Han dog den 11 februari 1795 - sju dagar efter sin 55-årsdag, och begravdes på Klara kyrkogård i Stockholm.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2018-11-07
Samtida händelser 1740 - 1795
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.

Källor
dela sidan
Böcker:
Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon