Peter III av Holstein-Gottorp

Titel:
Rysk kejsare januari-juli 1762 (½-år)
Levde:
1728 - 1762 (mördad, 34 år)
Peter III

Historia:

Karl Peter Ulrik Feodorovitj av Holstein-Gottorp föddes i Kiel i Schleswig-Holstein den 21 februari 1728 som son till prinsen och hertigen Karl Fredrik av Holstein-Gottorp och Anna Petrovna (1708-1728) (dotter till Peter den store). Hans mor Anna dog några dagar efter hans födsel. När hans far dog 1739 efterträdde han denne som hertig i Holstein-Gottorp.

Efter att hans moster Elisabet Petrovna bestigit Rysslands tron kallade hon honom till Ryssland där hon den 18 november 1742 utnämnde honom till sin efterträdare på tronen.

Efter ryska kriget 1743 var han även kandidat till den svenska tronen, eftersom Fredrik I var barnlös, och eftersom hattarna därigenom hoppades på billigare fred med Ryssland, men detta avslog han emellertid. Det var dock ingen större förlust för vårat land då han saknade alla regentegenskaper och aldrig mognade till man. Hans vårdslösa uppfostran bidrog nog till detta.

Den 1 september 1745, vid sjutton års ålder, gifte han sig med den tyska prinsessan Sophie Friederike Auguste av Anhalt-Zerbst (senare Katarina II, "Katarina den stora").

Han var en fanatisk beundrare av Fredrik den store och blev därför av Elisabet avstängd från allt deltagande i regeringen.

Den 5 januari 1762 blev han rysk kejsare, och införde en mängd nyttiga reformer och visade sig synnerligen tillmötesgående för alla som under den förra regeringen varit i onåd. Samtidigt visade han ett öppet förakt för Rysslands religion, seder och bruk och stötte sig särskilt med livregementena, som han hotade att upplösa. Även i hovet stötte han sig genom sin plumphet och genom en mängd fåniga förändringar i etiketten. Han bröt helt med sin mosters utrikespolitik och skyndade sig att sluta kriget med Preussen för att i stället börja ett mot Holsteins gamla fiende Danmark istället.

Detta var inte omtyckt och en sammansvärjning bildades och endast ett halvår efter han bestigit tronen blev han avsatt och slängd i fängelse, av sin egen hustru Katarina där han den 17 juli 1762 blev mördad, 34 år gammal.

Inlagd 2004-11-25 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Peter III:s livstid
1730  Glasögonbågarna uppfinns av Edward Scarlett.
1731  Robinson Crusoes författare Daniel Defoe dör.
1733  Första blodtrycksmätningen uförs.
1738  Sverige och Frankrike sluter ett 10-årigt vänskapsförbund.
1741  Kompositören Antonio Vivaldi dör.
1749  Sista häxbålet flammar i Tyskland.
1750  Johann Sebastian Bachdör den 28 juli, 65 år gammal.
1757  Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.

Källor