Pommerska kriget

Datum: 1756 - 15 februari 1763
Sverige med från 13 sept. 1757 - 22 maj 1762
Krig mot: Preussen
Sveriges allierade: Frankrike, Ryssland, Österrike, Sachsen och Spanien
Angripare: Sverige
Svensk regent: Adolf Fredrik
Utländsk regent: Fredrik II (1712-1786) (Preussen)
Befälhavare:
Jakob Albrekt von Lantinghausen (1699-1769)
Hans Henrik von Liewen (1664-1733)
Augustin Ehrensvärd
Carl Sparre

Svenska krigsmål:
Att återta de delar av Pommern som förlorats till Brandenburg/Preussen i frederna i Stockholm 1720 och i S:t Germain 1679.

Pommerska kriget brukar räknas som en del av "sjuårskriget". Kriget startar 1756 med att England-Hannover anfaller Sachsen. Sverige går dock inte med förrän den 13 september året därpå. Sveriges allierade är Frankrike, Ryssland, Sachsen, Spanien och Österrike.

Svenska krigsmål är att ta tillbaka de delarna av Pommern som förlorats till Brandenburg/Preussen i frederna i St: Germain 1679 och i Stockholm 1720. Sverige deltar i 4 år och åtta månader innan de sluter fred (22 maj 1762) - de övriga länderna krigar dock i nio månader till.


Händelse:
* Fältslaget vid Tarnow 26/9 1758
* Fältslaget vid Fehrbellin 28/9 1758
* Sjöslaget vid Frisches Haff 10/9 1759
* Fältslaget vid Neu Kahlen 2/1 1762


Seger:
Preussen
Sverige
Sverige
SverigeFred/stillestånd:
Läs om freden i Hamburg 1762.

Inlagd 2005-10-16 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg