Pommerska kriget

Pågick: 1756 - febr 1763
Sverige med sept 1757 - maj 1762
Krig mot: Preussen
Sveriges allierade: Frankrike, Ryssland, Österrike, Sachsen och Spanien
Angripare: Sverige
Svensk regent: Adolf Fredrik
Utländsk regent: Fredrik II (Preussen)
Befälhavare: Jakob Albrekt von Lantinghausen
Hans Henrik von Liewen
Augustin Ehrensvärd
Carl Sparre

Svenska krigsmål:
Att återta de delar av Pommern som förlorats till Brandenburg/Preussen i frederna i Stockholm 1720 och i S:t Germain 1679.

Fredrik II
Fredrik II
(1712-1786)
Pommerska kriget brukar räknas som en del av "sjuårskriget". Kriget startar 1756 med att Preussen, som allierat sig med Storbritannien-Hannover, anfaller Sachsen. Sverige går dock inte med förrän den 13 september året därpå. Sveriges allierade är Frankrike, Ryssland, Sachsen, Spanien och Österrike.

Svenska krigsmål är att ta tillbaka de delarna av Pommern som förlorats till Brandenburg/Preussen i frederna i St: Germain 1679 och i Stockholm 1720. Sverige deltar i 4 år och åtta månader innan de sluter fred (22 maj 1762) - de övriga länderna krigar dock i nio månader till.

Händelser/slag
Fältslaget vid Tarnow 26 sept 1758
Fältslaget vid Fehrbellin 28 sept 1758
Sjöslaget vid Frisches Haff 10 sept 1759
Fältslaget vid Neu Kahlen 2 jan 1762

Fred/stillestånd:
» freden i Hamburg 1762

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-16 | Uppdaterad 2019-02-23