Viktor Rydberg

Titel:
Författare, skald, kulturhistoriker och publicist.
Levde:
1828 - 1895 (66 år)
Viktor Rydberg

Historia:

Viktor Abraham Rydberg föddes den 18 december 1828 i Jönköping som son till fängelsedirektören Johan Rydberg och Hedvig Kristina Duker. Vid sex års ålder förlorade han sin mor i koleran och eftersom hans far då var sjuk blev han tidigt fosterbarn hos främlingar.

Efter genomgången skola började han 1845 i Växjö gymnasium, där han efter två svåra och fattiga år var tvungen av ekonomiska skäl att avbryta studierna. Därefter försörjde han sig dels som privatlärare och dels som medarbetare i Johan Sandvalls tidning "Jönköpingsbladet", där han publicerade en brottmålsroman som hette Vampyren, och även Ett äventyr i finska skärgården (1850) och Positivspelaren (1850).
I slutet av 1848 följde han med Sandvall till "Göteborgs handels- och sjöfartstidning", där han var medarbetare till våren 1850. Våren 1851 skrevs han in vid Lunds universitet där han studerade juridik, men var återigen tvungen att våren 1852 avbryta sina studier, på grund av för lite pengar. Han tog på nytt jobb som privatlärare. På fritiden sysslade han med matematiska studier och astronomi. Han funderade på att bli civilingenjör, men också på att kanske utvandra till Amerika, dit två av hans systrar rest.

Ett kvarlämnat novellmanuskript hade råkat falla i händerna på den nya redaktören Hedlund i "Göteborgs handelstidning", och han erbjöd Rydberg att på våren 1855 börja på tidningens redaktion, vilket han gärna gjorde. Där skrev han om bland annat teologiska och kyrkliga frågor, filosofiska och litterära ämnen, skrev politiska artiklar med mera.

Övriga verk av Rydberg:
* De vandrande djäknarna (1856) - om folklivet i en småländsk landsbygd
* Fribrytaren på Östersjön (1857) - historisk roman om häxförföljelserna
* Singoalla (1857) - roman från digerdödens dagar
* Huru kan Sverige bevara sin sjelfständighet? (1859) - om vapnens bruk
* Den siste athenaren (1859) - historisk roman om antiken
* Bibelns lära om Kristus (1862)
* Strandvrak (1864) - lyriska dikter under signaturen Robinson Crusoe
* Lille Viggs äventyr på julafton (1871) – saga
* Faust (1876) – översättning av Goethes drama
* Dikter, första samlingen (1882)
* Fädernas gudasaga (1887) - mytologi
* Vapensmeden, hägringar från reformationstiden (1891)
* Dikter, andra samlingen (1891)

Han skrev också den mycket berömda juldikten Tomten som Jenny Nyström gjorde illustrationen till och som börjar så här:
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma…
o.s.v.

Han satte även texten till julsången "Gläns över sjö och strand" som Alice Tegnér sedan tonsatte.

På nyåret 1874 gjorde han en resa till Paris och Italien och hade vid hemkomsten ett antal skisser och avhandlingar med sig, till exempel "Romerska sägner om apostlarna Paulus och Petrus" (1874), "Den meliska Afrodite", "Romerske kejsare i marmor", "Antonius" och "Blyertsteckningar från Rom" gavs ut under det samlade namnet "Romerska dagar" 1877. Några av han dikter är: "Snöfrid", "Dexippos", "Den flygande holländaren", "Drömliv", "Klockorna", "Antinous".

Efter tjugoett år som tidningsman lämnade han 1876 tidningen för att istället hålla föreläsningar i filosofi och kulturhistoria. 1877 blev han filosofi hedersdoktor både vid Lund och Uppsala universitet, och samma år blev han även invald i Svenska akademien. År 1884 flyttade han till Stockholm då han blev professor i kulturhistoria vid högskolan där. Denna lärostol bytte han fem år senare till historia istället. På 1880-talet var han mest inriktad på mytologiska studier och forskning som han la ner flera år på och som sist kom ut i verket "Undersökningar i germanisk mythologi" (1886) och där andra delen kom 1889. Han utgav många fler dikter och skrifter än vad jag anger här. Vid femtiett års ålder (1879) gifte han sig med Susen Emilia Hasselblad. Han dog i sitt hem Ekeliden på Djursholm efter en kort tids sjukdom den 21 september 1895, 66 år gammal.

 
Samtida händelser under Viktors livstid
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Sveriges första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.

Inlagd 2005-01-11 | Uppdaterad 2017-11-08
Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - P-Sheldon (Bonniers förlag 1949) sid 425-428

Hemsida:
» riksarkivet.se