Lars Magnus Ericsson

Levde: 1846-1926 (80 år)
Titel: Uppfinnare och grundare till LM Ericsson
Far: Eric Ericsson (1804-1858)
Mor: Maria Jonsdotter (1810-ca 1859)

Lars Magnus Ericsson

Biografi
Lars Magnus Ericsson föddes den 5 maj 1846 i Värmskogs socken i Värmland som son till Eric Ericsson (42) och Maria Jonsdotter (36).

När Lars Magnus var tolv år gammal dog hans far och han fick då börja jobba och när han hade tillräckligt med pengar reste han till Stockholm (1867) och började jobba på 'Öller & Co' som bland annat tillverkade telegrafapparater. Där jobbade han i sex år och fick sedan två stycken stipendium så att han kunde åka utomlands och studera. Efter tre år var han hemma igen och han hade då fått praktik i de förnämsta fabrikerna i branschen, bland annat i Tyskland och Schweiz.

Gammal telefonapparat
Telefon, s.k. pulpetapparat

Liten verkstad
Väl hemma i Stockholm igen (1876) startade Lars Magnus tillsammans med kompisen Carl Johan Andersson en liten verkstad som var avsedd att tillverka matematiska och fysikaliska instrument med mera. Ungefär samtidigt uppfanns telefonen i Amerika och Lars Magnus, som förstod telefonens betydelse i framtiden, började 1877 att tillverka telefoner. Hans genialiska begåvning som konstruktör gjorde att han uppfann och tillverkade maskiner som på ett fabriksmässigt sätt kunde tillverka telefonerna.

Tillverkade telefoner
Lars Magnus lilla fabrik blev så småningom en av de största i världen när det gäller att tillverka telefoner. Med hjälp av sin vän Carl Johan Andersson valde Lars Magnus ut en grupp av pålitliga och begåvade arbetare. I början av år 1907 hade det tillverkats över 670 000 telefoner. Ericsson bidrog till att telefontekniken fick en så hög ståndpunkt i Sverige och att den svenska telefontekniken även fick ett högt anseende i utlandet och åstadkom en väsentlig ökning av landets export.

LM Ericsson telefon
L.M. Ericssons telefon från 1926

Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co.
År 1896 bildades Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co. där Lars Magnus blev verkställande direktör. Då exporten till Ryssland och England hastigt ökade startades en fabrik i St. Petersburg och i London öppnades ett kontor.

År 1901 utvidgades det svenska bolaget ännu mer då de köpte in 'Aktiebolaget Telefonfabriken' i Stockholm. Ericsson lämnade då sin befattning åt sin närmaste man, dåvarande kontorschefen Axel Boström, men han behöll sina andelar i företaget till 1905, då han sålde dem alla.

Det sägs att Lars Magnus var en krävande person och att han inte tyckte om publiciteten runt sin egen person. Hans arbetare hade en djup respekt för honom. Själv trodde han inte på masstillverkning av telefoner då han ansåg att de endast var en leksak för de lite rikare i samhället.

Äktenskap & barn
Den 6 april 1878 gifte Lars Magnus (31) sig i Stockholm med Hilda Carolina Simonsson (17) och de fick barnen:
1) Gustaf L M (1880-1965)
2) Anna Giertz (1881-1967)
3) Lars Magnus (1892-1921)

Lars Magnus (80) gick bort den 17 december 1926 och begravdes i Botkyrka - och på hans egen begäran finns det ingen gravsten vid hans grav.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2020-12-03

Samtida händelser 1846 - 1926
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola
1889 Sveriges första telefonkatalog ges ut
1890 Sista avrättningen av en kvinna (sv)
1894 Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1897 Första Penninglotten säljs
1901 Allmän värnplikt införs
1905 Sverige-Norge unionen upplöses
1907 Oscar II dör Gustav V blir kung
1910 Sveriges sista dödsstraff verkställs
1912 Titanic går under
1913 Sundbäck uppfinner blixtlåset
1917 Ryska revolutionen bryter ut
1919 Kvinnor får rösträtt i Sverige
1919 Mors dag firas 1:a gången i Sverige
1924 Världens 1:a TV-sändning genomförs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» övre telefonen
» nedre telefonen

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon