Gustaf Fröding

Titel:
Skald, poet
Levde:
1860 - 1911 (50 år)
Gustaf Fröding

Historia:

Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1860 på Alsters bruk utanför Karlstad som son till löjtnanten Ferdinand Fröding och Emilia Agardh (dotter till biskop C. A. Agardh). När han var fem år gammal blev fadern sjuk i "nervösa åkommor" och modern fick ensam sköta hushållet. 1867 bosatte sig familjen i Kristinehamn.

Han tog studenten 1880, och vistades 1880-1883 och vårterminen 1885 vid Uppsala universitet och började därefter på Karlstadstidningens redaktion. Hans hälsotillstånd gjorde det emellertid nödvändigt, att han 1889-1890 vistades på en kuranstalt för nervsjuka i Tyskland, och även senare, vid olika tillfällen, vistades han på en liknande anstalt i Norge. Däremellan arbetade han på Karlstadstidningen.

1891 blev det solklart att Sverige fått en ny duktig skald, då hans första diktsamling "Guitarr och dragharmonika" kom ut. Den innehåller flera komiska dikter om livet i Värmland.

Redan året därpå fick han ett bidrag av Svenska akademien, som han dock skänkte till "propagandafonden" för »folkriksdagen». 1894 utkom "Nya dikter" och 1896 "Stänk och flikar", som på grund av en alltför tydligt beskrivning i dikten "En morgondröm" orsakade ett tryckfrihetsåtal, där han emellertid blev frikänd.

Av hans utgivna verk kan följande nämnas:
* Nytt och gammalt, 1897
* Gralstänk, 1898
* Folkskalden Robert Burns, 1892
* Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne, 1895
* Boka numra två, 1897
* Nytt och gammal, 1898
* Grillfängerier, 1898
* Flickan i ögat

1901-1902 gav hans samlade dikter ut.
Under åren 1898-1905 var han inlagd på Uppsala sjukhus för psykiskt sjuka.
Han erövrade först publiken, sedan kritikerna med sina humoristiska dikter. Det svenska folket och det svenska landskapet har nog aldrig förut blivit skildrat så sant, djupt och poetiskt som av honom. I hans senare diktsamlingar tar sig hans tungsinthet och självförakt allt starkare uttryck. Sjukdomen orsakade också grubblerier som ledde till att hans senaste dikter ofta är mycket oklara och även opoetiska.

Han dog, ogift, den 8 februari 1911 i Stockholm, 50 år och 5 månader gammal.

 
Samtida händelser under Gustafs livstid
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Sveriges första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör. Gustav V blir kung.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2017-12-01
Källor
Hemsida:
» riksarkivet.se