Gustaf Fröding

Levde: 1860-1911 (50 år)
Titel: Författare, skald, poet
Far: Ferdinand Gustaf Fröding (1826-1881)
Mor: Anna Emilia Agardh (1827-1887)
Gustaf Fröding Historia
Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1860 på Alsters bruk utanför Karlstad som son till löjtnanten Ferdinand Gustaf Fröding (34) och Anna Emilia Agardh (33) (dotter till biskop Carl Adolf Agardh).
När Gustaf var fem år gammal blev fadern sjuk i "nervösa åkommor" och modern fick ensam sköta hushållet. 1867 bosatte sig familjen i Kristinehamn.

Han tog studenten 1880, och vistades 1880-1883 och vårterminen 1885 vid Uppsala universitet och började därefter på Karlstadstidningens redaktion. Hans hälsotillstånd gjorde det emellertid nödvändigt, att han 1889-1890 vistades på en kuranstalt för nervsjuka i Tyskland, och även senare, vid olika tillfällen, vistades han på en liknande anstalt i Norge. Däremellan arbetade han på Karlstadstidningen.

1891 blev det solklart att Sverige fått en ny duktig skald, då hans första diktsamling "Guitarr och dragharmonika" kom ut. Den innehåller flera komiska dikter om livet i Värmland.

Redan året därpå fick han ett bidrag av Svenska akademien, som han dock skänkte till "propagandafonden" för »folkriksdagen». 1894 utkom "Nya dikter" och 1896 "Stänk och flikar", som på grund av en alltför tydligt beskrivning i dikten "En morgondröm" orsakade ett tryckfrihetsåtal, där han emellertid blev frikänd.

Årtal Verk (urval)
1891 Det var dans bort i vägen (dikt)
1891 Vackert väder (dikt)
1892 Folkskalden Robert Burns
1894 Den gamla goda tiden (dikt)
1894 Tre trallande jäntor (dikt)
1895 Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne
1896 Sagoförtäljerskan  (dikt)
1896 Strövtåg i hembygden (dikt)
1897 Nytt och gammalt
1897 Boka numra två
1898 Grillfängerier
1898 Gralstänk (dikt)

1901-1902 gav hans samlade dikter ut.
Under åren 1898-1905 var han inlagd på Uppsala sjukhus för psykiskt sjuka.
Han erövrade först publiken, sedan kritikerna med sina humoristiska dikter. Det svenska folket och det svenska landskapet har nog aldrig förut blivit skildrat så sant, djupt och poetiskt som av honom. I hans senare diktsamlingar tar sig hans tungsinthet och självförakt allt starkare uttryck. Sjukdomen orsakade också grubblerier som ledde till att hans senaste dikter ofta är mycket oklara och även opoetiska.

Fröding gick bort, ogift, den 8 februari 1911 i Stockholm, 50 år och 5 månader gammal. Han ligger begravd på gamla kyrkogården i Uppsala.

dela sidan
  
Samtida händelser 1860 - 1911

1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Sveriges första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör. Gustav V blir kung.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.

Källor

Böcker:
Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon (1994)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2019-06-21