Johann Friedrich Struensee

Levde: 1737-1772 (avrättad, 34 år)
Titel: Läkare
Far: Adam Struensee (1708-1791)
Mor: Maria Dorothea Carl (1716-1792)

Johann Friedrich Struensee

Biografi
ensee"> Johann Friedrich Struensee föddes den 5 augusti 1737 i Halle, Tyskland, som son till prästen i Halle, Adam Struensee (29) och Maria Dorothea Carl (21).

Utbildning
Tjugo år gammal (1757) tog Struensee medicinsk doktorsgrad och följde samma år med sin far till Altona (en grannstad till Hamburg) där han året efter blev stadsfysikus. Som läkare var han långt före sin tid och sina kollegor. När det gällde sjukdomar och deras smittvägar fanns det på den här tiden två olika grupper av människor som tyckte olika. Kontagonisternas teori var att smittämnena antingen överfördes via osynliga levande organismer, eller genom ett kemiskt eller fysikaliskt ämne från en sjuk till en frisk person, medan Miasmatikerna trodde att smittvägar kunde spridas via dålig luft, eller via vattnet. De ställde därför ut brinnande svavelbehållare på stadens torg och gator, vilket självfallet inte hindrade folk från att bli smittade.

Struensee
Struensee 1770

Upplyste
Struensee såg att barn som var med vid begravningar och följde öppna kistor av difterioffer ofta själva blev sjuka och dog just i difteri. Därför förbjöd han barn att gå efter kistorna. Han införde också hygieniska förhållanden och såg till att även de fattiga fick hjälp och upplysning som kunde rädda deras liv. Struensee arbetade ofta utan att ta betalt. Som första person i världen beskrev han mul- och klövsjukan (1764), han genomförde djurobduktioner och upplyste även om hur man skulle begränsa epidemier. Struensee såg sambandet mellan livsförhållanden och sjukdomar, dålig näring och infektionskänslighet, trångboddhet och sanitär olägenhet, tbc och tyfus. Han lyckades lyfta staden Altona till en högre hälsonivå än vad grannstaden Hamburg hade.
Struensee var vän och räddare av många kloka judar som tvingades fly från Amsterdam, de så kallade spinozisterna (anhängare till Baruch Spinoza).

Struensee
Struensee 1770

Kunglig livmedikus
När ryktet om Struensees kunnighet nådde den danske kungen Kristian VII bad han Struensee att följa med på en resa (1768). Efter denna resa flyttades Struensees verksamhet till Danmark och han blev, såsom hans farfar en gång varit, kungahusets livmedikus. Några år senare utnämndes han även till minister. Kungen, som var mentalt sjuk, hade stort förtroende för Struensee som därför kunde hjälpa till att göra kungens liv något drägligare. Struensee blev även mycket god vän med drottningen Caroline Mathilde och blev hennes stöd genom många år.

Minister
Som minister visade Struensee en ovanlig energi i att föra Danmark framåt i utvecklingen, han förbjöd till exempel kvacksalveri, tortyr och slaveri och han avskaffade censuren, kyrkans sedlighetskontroller och livegenskaperna. Han införde rätten för alla att studera, skyddade ogifta kvinnors och oäktingars rättigheter, startade en veterinärmedicinsk högskola, den första i Danmark, skrev den första läkemedelsförteckningen, införde ett bättre myndighets- och rättssystem, bekämpade korruption och adelns och storgodsägarnas privilegier. De skulle till exempel inte ensam ha rätten till att utbilda sig och bli statstjänstemän. Han drog in en del kyrkliga helgdagar och tillät äktenskap i vissa släktled som fram till den stunden varit förjbudet.

Caroline Mathilde
Caroline Mathilde
(1751-1775)
Avrättades
Alla snabba förändringar föll dock inte alla i smaken, helst inte för de riktigt privilegierade som inte ville avstå från sina förmåner och fördelar. Man hittade därför på en historia om att Struensee skulle ha en förbjuden relation till den danska drottningen Caroline Mathilde. Efter en hovbal natten mellan den 16 och 17 januari 1772 fängslades Struensee och en kommission tillsattes för att döma honom. Den 25 april dömdes han att mista liv, ära och gods, varefter kroppen skulle steglas. Han avrättades tre dagar senare, den 28 april 1772 i Köpenhamn, 34 år gammal.

Nu förtiden går åsikterna isär om hans affär med drottningen. Vissa tror att han verkligen hade en affär med drottningen och att han dessutom var far till barnet, Lovisa Augusta, som Caroline Mathilde födde 1771. Andra däremot säger att detta var bara rykten för att få bort honom från makten.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-01-13 | Uppdaterad 2020-12-01

Samtida händelser 1737 - 1772
1741 Kompositören Antonio Vivaldi dör
1749 Sista häxbålet flammar i Tyskland
1750 Bach (65) dör den 28 juli
1756 Mozartföds i Salzburg den 27 januari
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1764 Spinning Jenny uppfinns
1769 Napoleon föds på Korsika (aug)
1770 Beethoven föds i Bonn den 16/12

Källor
Hemsida:
» store norske leksikon
» bild 1. Målad av Cornelius Høyer (1741-1804)
» bild 2. Målad av Christian August Lorentzen (1749-1828)

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon