Georges Jacques Danton

Levde:
1759-1794 (avrättad, 34 år)
Titel:
Advokat och revolutionär
Georges Jacques Danton

Historia:

Georges Jacques Danton föddes den 28 oktober 1759 i Arcis-sur-Aube som ligger i Champagneprovinsen i Frankrike. Han utbildade sig till jurist och 28 år gammal (1787) flyttade han till Paris där han köpte en advokatpraktik - delvis av lånade pengar.

När den franska revolutionen bröt ut inledde han sin politiska verksamhet i distriktet Cordelier i södra Paris där han 1790 deltog i grundandet av den folkliga och radikala cordelierklubben där han tillsammans med bland annat Camille Desmoulins (1760-1794) och Jean Paul Marat blev en av de mest inflytelserika. I konventet tillhörde han den radikala gruppen som kallades för "berget", och som även Robespierre och Marat tillhörde.

Danton gifte 1787 sig med Antoinette-Gabrielle Charpentier (1760-1793) och fick med henne två söner, Francois-Georges Danton och Antoine Danton. Förutom sönerna fick han även en förmögen svärfar. När Gabrielle dog efter sex års äktenskap gifte han sig med sin granne - som även var barnvakt åt hans barn - den femtonåriga Louise Gely.

I början var Danton anhängare av kungadömet, men efter att kungafamiljen försökt rymma i juni 1791 ändrade han och många andra åsikt och började kräva en republik istället. Därför genomförde Cordelierklubben en republikansk manifestation på Marsfältet i Paris. Händelsen slutade med en massaker då markisen av LaFayette öppnade eld mot demonstranterna och Danton flydde för en tid till England för att undkomma repressalier. Han kom tillbaka till Frankrike ganska snart och började delta i jakobinklubbens möten och när Louis XVI störtades i augusti 1792 blev Danton tillfälligt justitieminister. Med sin energi och sin goda talarkonst blev han en av de centrala politiska gestalterna under revolutionens första år. I september 1792 valdes han in i nationalkonventet. Han försökte medla mellan de radikala jakobinerna och girondisterna - dock utan resultat. Medan Robespierre koncentrerade sig på den "inre krisen" sysselsatte sig Danton med att uppmuntra både gamla och unga män att förena sig med armén vid gränsen eftersom krig pågick mellan Frankrike och Österrike.

I april 1793 upprättades, på Dantons förslag, ett välfärdsutskott som kom att bli hans viktigaste redskap i krigs- och utrikespolitiken. Han lämnade dock utskottet redan i juli samma år. Under den tiden som kallades för "skräckväldet" gjorde sig Danton känd för att vara den som önskade en mer försonlig politik – dessutom tyckte han att revolutionen var på väg åt fel håll. Danton ville sätta stopp för terrorn vilket Robespierre såg som ett förräderi. I mars 1794 föll han därför offer för de utrensningar som Robespierre beordrat och Danton och flera av hans anhängare, bland annat Camille Desmoulins (34) – fängslades och avrättades den 5 april. Det sägs att Dantons sista ord var: "Visa upp det här huvudet för alla - det är värt att titta på!. Han blev 34 år gammal.

Inlagd 2006-03-25 | Uppdaterad 2017-10-10
Samtida händelser under Georges Jacquess livstid
1764  James Hargreaves uppfinner Spinning Jenny, en ny och snabbare spinnmaskin.
1769  Napoleon Bonaparte föds på Korsika, 15 augusti.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn den 16/12.
1776  Oavhängighetsförklaringen skrivs under i USA den 4 juli (Independence Day).
1778  Författaren och filosofen Francois Voltaire dör den 30 maj, 83 år gammal .
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1793  Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas.
1793  Frankrikes drottning Marie Antoinette avrättas.

Källor