Niels Juel

Levde: 1629-1697 (67 år)
Titel: Dansk överbefälhavare
Far: Erik Juel (1591-1657)
Mor: Sophie Clausdatter Sehested (1594-1658)

Niels Juel

Biografi
Niels Juel föddes den 8 maj 1629 i Christiania (nu Oslo) som son till landsdomaren och riksrådet Erik Juel (38) och Sophie Clausdatter Sehested (35).

Vid fjorton års ålder började han som page hos prins Fredrik, som då var ärkebiskop i Bremen, och följde med honom till Danmark 1648, då prinsen blev kung Fredrik III.
1649 reste han till Frankrike och 1650 till Holland, där han ägnade sig åt sjökrigstjänst och skeppsbyggeri.

Han tjänstgjorde under Hollands krig mot England 1652-1653, och även på deras expedition mot afrikanska sjörövare åren 1654-1655. Året därpå var han åter tillbaka i Danmark och blev följande året utnämnd till amiral på Holmen, det vill säga ledare av flottans nybyggnader och utrustning.
Han var med i kriget mot Sverige och den 13-14 september 1657 förde han den ena eskadern i sjöslaget mot Falsterbo, och under Köpenhamns belägring 1658-1659 ledde han försvaret mot sjösidan.

Familj & barn
Trettiotvå år gammal (1661) gifte han sig med Margarete Ulfeldt och året därpå blev han vicepresident i amiralitetet, men han blev vid utnämningen av president 1663 förbigången av Kort Adelaer. Möjligen kan detta bero på att Juel tillhörde den gamla adeln mot vilken kungen hyste misstroende.

Juel slogs mot svenskarna i Karl XI:s krig där han var överbefälhavare och han var med och intog Gotland den 1 maj, och 25-26 i samma månad kämpade han mot den svenska flottan mellan Rügen och skånska kusten. Den 1 juni 1676 vann han tillsammans med den holländska amiralen Tromp en seger över svenskarna vid Ölands södra udde, och besatte därefter Ystad. Vid Mön, den 1 juni 1677, vann han ensam en ny seger, och en månad senare i Kögebukten den stoltaste seger Danskarna någonsin vunnit. Han blev på grund av detta upphöjd till Generalamirallöjtnant, och en präktig medalj slogs till hans ära. 1678 blev han den danska flottans verklige chef och 1683 president för amiralitetet, och två år senare inrättade han varvet Nyholm. Juel kan med rätta nämnas som danska flottans grundläggare.

Han dog den 8 april 1697, 67 år och 11 månader gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2017-12-01
Samtida händelser 1629 - 1697
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.
1636  Harvarduniversitetet i Cambridge grundas.
1642  Bibeln utges i sin helhet på finska.
1649  Englands kung, Karl I avrättas.
1652  Första kaffehuset i London öppnar.
1656  Christiaan Huygens tar patent på pendeluret.
1657  Leopold I blir kung i Österrike.
1660  Karl XI blir svensk kung.
1660  Karl II blir kung i England.
1666  London härjas av en stor brand.
1669  Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
1673  Författaren Jean Baptiste Molière dör.
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne.
1688-1697  "Nioårskriget pågår".
1697  August II blir kung i Polen.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon