Freden i Hamburg 1762Fred efter: Pommerska kriget (1757 - 1762)
Svensk regent: Adolf Fredrik (52 år)
Utländsk regent: Fredrik den store (50 år) (Preussen)
Förhandlingar pågick: maj - 22 maj 1762

Fakta
Lördagen den 22 maj 1762 slöts freden i Hamburg, Tysland, mellan Sverige och Fredrik II av Preussen. Pommerska kriget pågick mellan 1756-1763 och Sverige deltog i kriget från september 1757 tills freden med Sverige slöts alltså i fyra år och åtta månader.

De svenska krigsmålen var att ta tillbaka de delar av Pommern som förlorats i frederna i S:t Germain 1679 och i Stockholm 1720.

Fredsvillkor
* 1720 års fred mellan Sverige och Preussen skall bekräftas
* Sverige skall utrymma alla preussiska områden senast fyra veckor efter att villkoren skrivits under
* Sverige förbinder sig att inte delta i några fientligheter mot Preussen, varken som garant för westfaliska freden eller av något annat skäl
* Fredsavtalet skall utväxlas inom fyra veckor

Kommentar
Kriget kostade Sverige tusentals människoliv och 20 miljoner daler silvermynt till ingen nytta.

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg