Freden i Värälä 1790Fred efter: Gustav III:s ryska krig (1788 - 1790)
Svensk regent: Gustav III (44 år)
Utländsk regent: Katarina den store (61 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: 1 augusti - 14 augusti 1790

Fakta
Lördagen den 14 augusti 1790 slöts freden i Värälä (ligger i den finska kommunen Elimäki i landskapet Kymmenedalen i Södra Finland) mellan Sverige och Ryssland och dess kejsarinna Katarina den store, och som därmed avslutade "Gustav III:s ryska krig". Det var Sverige som startade kriget och krigsmålen skall ha varit att ta tillbaka de områden man förlorat till Ryssland och att hejda den ryska inblandningen i den svenska politiken.

Ett stillestånd på åtta dagar slöts med Danmark redan den 9 oktober 1788. Stilleståndet förlängdes sedan två gånger, första gången fjorton dagar senare och sedan till den 1 maj 1789. Den 9 juli 1789 skrevs en neutralitetsdeklaration under där det beslutades att Danmark skulle vara neutral i Sveriges konflikter med Ryssland.
Svensk fredsmäklare i Värälä var Gustav III:s gunstling, Gustaf Mauritz Armfelt (33).

Fredsvillkor
* Inga gränsförändringar skall göras
* Alla fångar skall friges utan lösen
* Sverige skall varje år få föra ut spannmål ur ryska hamnar för ett värde av 50 000 rubler

Kommentar
Kriget kostade cirka 50 000 svenskar livet, åtskilliga örlogsfartyg samt cirka 23 miljoner riksdaler. Positivt för Sverige del var dock att Rysslands inblandning i den svenska politiken upphörde efter freden.

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg