Gustav III:s ryska krig

Pågick: Ryssland, juni 1788 - aug 1790 (~2 år)
Danmark, sept 1788 - juli 1789 (9½ mån.)
Krig mot: Ryssland och Danmark
Angripare: Sverige
Svensk regent: Gustav III
Utländsk regent: Katarina II (Ryssland)
Kristian VII (Danmark-Norge)
Befälhavare: Berndt Johan Hastfer
Gustaf Mauritz Armfelt
Gustav Adolf Siegroth
Carl Gustaf Armfeldt

Svenska krigsmål:
Att ta tillbaka de områden man förlorat till Ryssland och att hejda den ryska inblandningen i den svenska politiken.

Katarina II
Sedan länge hade Gustav III haft planer på ett krig, antingen mot Danmark-Norge eller Ryssland. När han förstod att han förlorat sitt folks uppskattning och anseende beslöt han att sätta sina krigsplaner i verket. Han var övertygad om att han skulle hälsas med tacksamhet och jubel ifall han återvände som segrare efter ett segerrikt fälttåg. Dessutom ville man få ett slut på ryssarnas inblandning i den svenska politiken.

När krig bröt ut mellan Ryssland och Turkiet, tyckte Gustav att det var ett gyllene tillfälle att slå till mot Rysslands dåvarande huvudstad, Petersburg. Rysslands allierade i det här kriget var Danmark.

Kristian VII

Enligt den svenska grundlagen fick kungen inte börja ett anfallskrig utan ständernas samtycke. Detta visste Gustav att han inte skulle få. Därför gällde det att se till "att få ryssarna att ställa till krakel vid gränsen", som han skrev till en av sina medhjälpare. Medan Gustav var på väg till Finland för att ta befälet över trupperna, förekom det också en obetydlig gränsstrid (juni 1788). Men både i Sverige och utomlands trodde man att det var Gustav själv som låtit anordna gränsstriden för att ge sitt anfallskrig sken av att vara ett försvarskrig. Man tror att han låtit klä ut sina egna soldater till ryssar, och sedan låtit dem anfalla på svenskt område. På det sättet skulle det se ut som om det var ryssarna som anföll Sverige.

Johan Henrik Hästesko

Knappt hade kriget startat förrän många officerare gjorde uppror. De var övertygade om att det var Gustav som olagligt börjat kriget, och de började därför på egen hand inleda fredsförhandlingar med Rysslands kejsarinna, Katarina II. På Anjala gård vid Kymmene älv, träffades över hundra officerare och slöt ett förbund mot kungen. En av de ledande i gruppen var Johan Henrik Hästesko, som efter kriget var slut avrättades för sitt landsförräderi. Detta har gått till historien som Anjalaförbundet. De flesta av officerarna tillhörde adeln och de hade börjat känna sig försummade och åsidosatta, och ville begränsa kungens makt. När Gustav fick höra om Anjalaförbundet funderade han alvarligt på att abdikera. Ungefär vid samma tidpunkt förklarade Danmark-Norge krig med Sverige.

Carl Gustaf Armfeldt d.y.
Carl Gustaf Armfeldt
(1724-1792)

Teaterkriget
Enligt en pakt mellan Danmark och Ryssland från 1773, skulle danskarna ställa upp med både flotta och trupper om Ryssland skulle bli anfallna. Även om det var tråkigt med krig, var det ganska välkommet för Gustav just då kan man tänka! Kriget gick ju dåligt i Ryssland och officerarna strejkade. Det sägs till och med att Gustav skall ha utropat 'Jag är räddad!'. Det här kriget kunde ju ingen heller beskylla honom för att ha startat.

För att samla ihop krigsfolk reste han till Dalarna för att tala till folket (precis som Gustav Vasa en gång gjort), och en allmän folkbeväpning kom till stånd. Genom andra länders förmedling slöts dock en fredlig överenskommelse mellan Sverige och Danmark-Norge redan efter drygt 9 månader.

Händelser/slag:
Sjöslaget vid Hogland 17 juli 1788
Fältslaget vid Porosalmi 13 juni 1789
Fältslaget vid Porosalmi 19 juni 1789
Fältslaget vid Uttismalm 28 juni 1789
Fältslaget vid Kaipias 15 juli 1789
Fältslaget vid Parkumäki 21 juli 1789
Sjöslaget vid Ölands södra udde 26 juli 1789
Sjöslaget vid Svensksund (1:a) 24-25 aug 1789
Fältslaget vid Valkeala 29 apr 1790
Fältslaget vid Korhois 1790
Sjöslaget vid Reval 13 maj 1790
Sjöslaget vid Fredrikshamn 15 maj 1790
Fältslaget vid Keltis baracker 19-20 maj 1790
Fältslaget vid Savitaipale 4 juni 1790
Sjöslaget vid Svensksund (2:a) 9-10 juli 1790

Fred/stillestånd:
» freden i Värälä 1790

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-16 | Uppdaterad 2019-02-23