Freden i Paris 1810

Fredsavtal slöts: 6 januari 1810
Fred efter: Första Napoleonkriget (1805 - 18(10))
Svensk regent: Karl XIII
Utländsk regent: Napoleon Bonaparte (Frankrike)

Fakta
Lördagen den 6 januari 1810 slöts freden i Paris mellan Sverige och Frankrike och deras kejsare Napoleon Bonaparte. Sverige hade vid det laget varit med i Napoleonkriget i drygt fyra år. Gustav IV Adolf, som var svensk regent när kriget startade, var en stor motståndare till Napoleon och gick med i kriget enbart för att försöka hjälpa till att störta honom.

Under krigets gång avsattes Gustav IV Adolf genom en statskupp och det blev hans farbror, Karl XIII, som slöt fred med Frankrike.

Fredsvillkor
Sverige skall införa kontinentalsystemet i hela dess vidd, vilket innebär att Sverige skall stänga alla sina hamnar för engelska fartyg och alla andra fartyg som har engelska varor ombord
Sverige har rätt att importera salt
Sverige får tillbaka svenska Pommern och Rügen som är ockuperade av franska trupper, dock skall de som fått donationer av Napoleon i dessa områden få behålla dessa
Frankrike skall garantera Sveriges landområden i Tyskland

Kommentar
Svenska fredsförhandlare var Hans Henrik von Essen (55) och statsrådet Gustav Lagerbielke (32).

Källor
Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 22

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2019-02-27