Freden i Paris 1810Fred efter: Första Napoleonkriget (1805 - 18(10))
Svensk regent: Karl XIII (61 år)
Utländsk regent: Napoleon Bonaparte (40 år) (Frankrike)
Fredsavtal slöts: 6 januari 1810

Fakta
Lördagen den 6 januari 1810 slöts freden i Paris mellan Sverige och Frankrike och deras kejsare Napoleon Bonaparte. Sverige hade vid det laget varit med i Napoleonkriget i drygt fyra år. Gustav IV Adolf, som var svensk regent när kriget startade, var en stor motståndare till Napoleon och gick med i kriget enbart för att försöka hjälpa till att störta honom.

Under krigets gång avsattes Gustav IV Adolf genom en statskupp och det blev hans farbror, Karl XIII, som slöt fred med Frankrike.

Fredsvillkor
* Sverige skall införa kontinentalsystemet i hela dess vidd, vilket innebär att Sverige skall stänga alla sina hamnar för engelska fartyg och alla andra fartyg som har engelska varor ombord
* Sverige har rätt att importera salt
* Sverige får tillbaka svenska Pommern och Rügen som är ockuperade av franska trupper, dock skall de som fått donationer av Napoleon i dessa områden få behålla dessa
* Frankrike skall garantera Sveriges landområden i Tyskland

Kommentar
Svenska fredsförhandlare var Hans Henrik von Essen (55) och statsrådet Gustav Lagerbielke (32).

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19
Källor
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Henric_von_Essen_%281755-1824%29
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 22
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg