Freden i Brömsebro 1645

Förhandlingar: 8 febr - 13 aug 1645
Fred efter: Torstenssons krig (1643 - 1645)
Svensk regent: Kristina
Utländsk regent: Kristian IV (Danmark)

Fakta
Den 13 augusti 1645 slöts freden i Brömsebro som därmed avslutade Torstenssons krig som då hållit på i ett år och åtta månader. Sverige startade kriget och hade som krigsmål att få full tullfrihet i Öresund samt att erövra så mycket danskt mark som möjligt.

Förhandlingarna påbörjades den 8 februari 1645 och pågick i drygt sex månader. De svenska ombuden var Axel Oxenstierna (62), Mattias Soop (60), Johan Skytte (68) och Ture Bielke. Johan Skytte dog månaden efter förhandlingarna inletts och ersattes istället av Ture Sparre. Danmark representerades bland annat av Corfitz Ulfeldt (39).

Fredsvillkor
Svenska fartyg skall ha full tullfrihet i Öresund 
Även fartyg från Finland, Livland, Pommern och Wismar skall ha full tullfrihet i Öresund 
Sverige erhåller Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel för evigt samt Halland på 30 år 

Kommentar
Enligt avtalet skulle Ösel och Gotland tillfalla Sverige den 31 oktober 1645. På Gotland gick allt lugnt till men på Ösel blev det problem med både polacker och danskar, men allt klarades upp utan några våldsamheter.
Socknarna Särna och Idre, som Sverige erövrat under kriget, blev kvar i svenska händer fastän inga avtal gjorts upp om dem.
Vid ett möte i Strömstad den 21 september 1751, alltså hela 106 år senare, bekräftades det svenska innehavet av Idre och Särna - och gränsen mot Norge fick den dragning som den har än idag.

Källor
Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
» runeberg.org

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-12 | Uppdaterad 2019-02-27