Torstensons krig

Pågick: Dec 1643 - aug 1645 (1 år 8 mån)
Krig mot: Danmark
Angripare: Sverige
Svensk regent: Förmyndarregeringen för Kristina och Kristina Vasa
Utländsk regent: Kristian IV (Danmark)
Befälhavare: Lennart Torstenson

Svenska krigsmål:
Att erhålla full tullfrihet i Öresund samt att erövra så mycket danskt territorium som möjligt.

Kristian IV
År 1643 beslutar det svenska rådet att de skall anfalla Danmark. Orsaken var bland annat att de danska kungarna betraktade Sveriges krona som sin. Sveriges målsättning var att de skulle ockupera hela Danmark inklusive Skåne som då tillhörde Danmark och lägga så mycket mark under sig som möjligt. Man ville också försöka få till fullständig tullfrihet i Östersjön. Dock skulle inte Norge beröras.

Det trettioåriga kriget höll på för fullt 1643 och fältmarskalk Lennart Torstenson (som kriget blivit uppkallat efter) fick därför order om att föra sin armé från Tyskland där han deltog i trettioåriga kriget - upp till Danmark.

I december 1643 stod Torstensons här i Jylland, och på mindre än en månad var halvön intagen. Samtidigt skulle Gustaf Horn - som precis blivit frigiven från sin fångenskap i Danmark - föra sin armé in i Skåne. Han lyckades också att erövra nästan hela Skåne. Det var sedan meningen att krigshärarna skulle mötas på de danska öarna.

Lennart Torstenson
Men någon landstigning där blev inte av eftersom danskarna försvarade sig både tappert och framgångsrikt till sjöss under ledning av sin 67-årige kung, Kristian IV.

Till slut vann dock den svenska flottan en avgörande seger vid Femern utanför Holstein. Till sin hjälp hade svenskarna en nederländsk flotta som den svenska köpmannen och skeppsredaren Louis De Geer värvat. Nederländerna var i det här kriget allierade med Sverige. Efter sjöslaget var Danmark-Norge tvungna att gå med på fred. Det här kriget kallas ibland också för det "Danska kriget".

Händelser/slag:
Erövringen av Holstein dec 1643
Fältslaget vid Kolding 9 jan 1644
Sjöslaget vid Lister Dyb 16 maj 1644
Sjöslaget vid Kolberger Heide 1 juli 1644
Sjöslaget vid Femern 13 okt 1644
Fältslaget vid Bysjöns is 22 dec 1644

Fred/stillestånd:
» freden vid Brömsebro 1645.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-07 | Uppdaterad 2019-02-23