Westfaliska freden 1648Fred efter: Trettioåriga kriget (1618 - 1648)
Svensk regent: Kristina (21 år)
Utländsk regent: Ferdinand III (40 år) (Flera...)
Förhandlingar pågick: 27 mars 1644 - 14 oktober 1648

Fakta
Den 14 oktober 1648 slöts freden i de bägge orterna Osnabrück och Münster i Westfalen som därmed avslutade det trettioåriga kriget. Sverige gick med i kriget i juni 1630 och hade följaktligen deltagit i kriget i arton år. För Sveriges del var kriget ett försvarskrig mot den katolska offensiven som på 1620-talet hotade den protestantiska världen.

I Stockholm slöts stillestånd med Brandenburg den 14 juli 1641. Den 31 mars 1646 ingicks stillestånd med Sachsen i Eulenburg och den 4 mars 1647 med Bayern i Ulm.

Sveriges ombud vid förhandlingarna var bland annat Johan Adler Salvius (58) och Johan Oxenstierna (37), som privat sägs ha varit ovänner.

Några av fredsvillkoren
* Sverige erhåller hela Vorpommern med öarna Rügen och Usedom, ön Wollin, städerna Stettin, Gartz, Damm och Gollnow, hertigdömena Bremen och Verden (dock inte staden Bremen), en landremsa vid Hinterpommern längs Oders högra strand, staden Wismar med fästet Wallfisch, länen Wildeshausen och Thedinghausen vid Bremen och Verden samt länet och ön Poel med undantag för fyra byar

* Om den brandenburgska ätten dör ut övergår hela Hinterpommern till Sverige
* Det slås fast att katolicismen och protestantismen i framtiden skall existera sida vid sida i Tyskland
* Det stadgas att Sverige är en stormakt och att Frankrike är Europas ledande stat
* De tyska protestantiska staterna skall ge Sverige 5 miljoner riksdaler för "avdankning" av trupper
* Svenska staten får upprätta universitet och svensk överdomstol i de tyska besittningarna

Svenska landvinningar Kommentar
Neukloster, Wismar och ön Poel var formellt i svensk ägo ända till år 1903. År 1803 lämnade nämligen Gustav IV Adolf dessa områden som säkerhet på 100 år till hertigen av Mecklenburg-Schwerin för ett lån på 1 250,000 riksdaler hamburger banko.

Inlagd 2008-06-12 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg