30-åriga kriget

Pågick: Maj 1618 - 10 okt 1648
Sverige med från juni 1630 - okt 1648
Krig mot: Tysk-romerska kejsaren, tyska furstar och Spanien
Sveriges allierade: Frankrike (1638-1648)
Ett antal olika tyska stater är under olika perioder allierade med Sverige.
Angripare: Sverige
Svensk regent: Gustav II Adolf
Kristina Vasa
Utländsk regent: Mathias (Tysk-romersk kejsare) (1618-1619)
Ferdinand II (Tysk-romersk kejsare) (1619-1637)
Ferdinand III (Tysk-romersk kejsare) (1637-1648)
Befälhavare: Gustaf Horn
Åke Tott
Dodo von Knyphausen
Johan Banér
Alexander Leslie av Balgonie
Lennart Torstenson

Svenska krigsmål:
Kriget kan ses som ett svenskt försvarskrig mot den katolska offensiven som på 1620-talet hotade den protestantiska världen (under ledning av den tysk-romerska kejsaren).

Mattias
Mattias
(1557-1619)
Året efter freden i Stolbova utbröt krig mellan Tysklands katoliker och protestanter i Böhmen. Kriget startade med att ett par kejserliga ämbetsmän kastas ut genom fönstren från borgen i Prag - vilket ledde till uppror och krig i hela Europa. Tyskland bestod av en mängd större och mindre stater som alla hade sin egen furste. Somliga av dem var katoliker medan andra var protestanter. Över hela tyska riket härskade sedan kejsaren, som bodde i Wien i Österrike. När trettioåriga kriget bröt ut bildade de katolska furstarna ett förbund under kejsarens ledning. Deras mål var att återföra de protestantiska staterna i Tyskland till påvedömet.

Katolikernas armé leddes av den skicklige härföraren Wallenstein, som gick segrande fram. Den Dansknorska kungen, Kristian IV, försökte hjälpa de tyska protestanterna men blev besegrad. Wallensteins armé svämmade över hela Jylland och bredde ut sig över tyska östersjökusten och hans nästa tanke var att bygga en flotta och göra sig till herre över Östersjön. Gustav II Adolf insåg att ett nederlag för de tyska protestanterna kunde innebära att Sverige också var hotat. Därför blev det beslutat att Sverige skulle gå med i kriget vilket skedde vid midsommartiden 1630, då Gustav Adolf landsteg med sin armé vid Oders mynning. Då hade kriget redan hållit på i tolv år.

Ferdinand II
Ferdinand II
(1578-1637)

Sveriges mål var bland annat att försöka besegra katolikerna så att de inte skulle komma till Sverige med sin religion. Nästan samtidigt som Gustav Adolf steg iland vid Oders mynning, fick han beskedet att Wallenstein blivit avsatt och Jean Tserclaes, kallad Tilly, blivit insatt i dennes ställe.

Vid kejsarens palats i Wien hånar man Gustav II Adolf och kallar honom för "snökungen" som snart kommer att smälta bort. Men de tystnar snart. I september 1631 möttes de svenska och sachsiska arméerna Tillys här vid Breitenfeld nära Leipzig. Detta slag vann Sverige.

Den 5 april 1632 träffades Gustav Adolf och Tilly i en ny strid där Tilly blev dödligt sårad. När Tilly avlidit kom Wallenstein tillbaka som härförare. Gustav Adolf och Wallenstein möttes sedan i slaget vid Lützen där Gustav Adolf stupade den 6 november 1632. Svenskarna vann ändå slaget mot Wallensteins krigshär. Efter att Gustav II Adolf stupat blev hans dotter Kristina regent i Sverige. Hon var ännu inte sex år gammal och hade därför en förmyndarregering, med Axel Oxenstierna i spetsen - som fortsatte kriget. Sverige är allierade med Frankrike.

Ferdinand III
Ferdinand III
(1608-1657)

Det händer mycket under det här 30-åriga kriget, och jag tänker inte ta upp allt här. Jag nämner lite av det Sverige var med om och inte det som alla de andra europeiska länderna var med om. Jag tänker inte heller ta upp alla de fältslag och drabbningar som ägde rum under de här åren.

Trettioåriga kriget var ett komplext krig och i själva verket en serie olika krig. Det brukar delas in i:
• Böhmisk-pfalziska kriget 1618-1623
• Dansk-nedersachsiska kriget 1625-1629
• Svensk-Tyska kriget 1630-1635
• Svensk-Franska kriget 1635-1648

Fred/stillestånd:
I Stockholm slöts stillestånd med Brandenburg den 14 juli 1641. Den 31 mars 1646 ingicks stillestånd med Sachsen i Eulenburg och den 4 mars 1647 med Bayern i Ulm.
Läs om Westfaliska freden 1648.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-07 | Uppdaterad 2019-02-23