Johan Adler Salvius

Levde: 1590-1652 (62 år)
Titel: Diplomat, assessor, riksråd och adelsman
Adel/ätt: Adliga ätten Adler Salvius. Adlad 1629. Utdöd 1652
Far: Peder Hansson Salvius
Mor: Anna Persdotter
Johan Adler-Salvius Biografi
Johan Adler Salvius föddes i Strängnäs år 1590 som son till stadsskrivaren i Strängnäs, Peder Hansson Salvius och Anna Persdotter.

Studier utomlands
Genom att biskopen Petrus Jonæ uppmärksammade hans ovanliga talang, fick han studera. Han studerade i Uppsala och efter en tid reste han utomlands där han tog magistergraden i Helmstädt 1614 och juridisk doktorsgrad i Monpellier 1618.

Assessor i Svea Hovrätt
Efter att han kommit hem till Sverige och vunnit Gustav II Adolfs förtroende, arbetade han fram planen till Göteborgs anläggning och befordrades till assessor i Svea Hovrätt. Han sändes iväg på ett hemligt uppdrag till Sachsen och efter detta till Salzburg för att förhandla om fred med den polska fullmäktige. Med honom på resan var även Arvid Horn. På tillbakavägen togs de tillfånga av kossackerna, och hölls i fångenskap i fyra veckor.

Familj
Den 19 september 1620 gifte Johan (30) sig med Margareta Hartman Skuthe (60) som var en rik änka efter en från Tyskland inflyttad guldsmed. Även om Margareta var trettio år äldre än Johan kom hon att överleva honom, hon gick bort 1657, 97 år gammal. Margareta följde med Johan på alla hans resor utomland.

Hovkansler
Fyrtiofyra år gammal (1634) blev Johan hovkansler och den ledande mannen i kansliet under Axel Oxenstiernas frånvaro. Två år senare sändes han till Tyskland för att leda fredsförhandlingarna och var efter 1638 Sveriges enda ombud i Tyskland, där han stannade i tolv år, det vill säga till år 1650. Han skötte i Tyskland också Sveriges finanser. 1643 var han tillsammans med Johan Oxenstierna i Osnabrück för att representera Sverige i Westfaliska fredskongressen. Gustav II Adolf adlade honom till slut och han tog då namnet Adler, men behöll samtidigt sitt tidigare namn Salvius som han tagit i sin studietid i Uppsala.

Riksråd
Femtioåtta år gammal (1648) blev han riksråd trots häftiga protester från Axel Oxenstierna och Per Brahe, som inte tyckte att en ofrälse skulle nå denna värdighet. Han blev dock friherre 1651 fast i denna värdighet inträdde han emellertid aldrig. Han låg bra till hos drottning Kristina som behövde hans hjälp vid flera viktiga tillfällen, till exempel när hon försökte få till så att hennes kusin Karl X Gustavs eventuella framtida barn skulle ha arvsrätten till den Svenska kronan.

När Johan på drottning Kristinas uppdrag skulle resa till Lübeck insjuknade han plötsligt och gick bort den 24 augusti 1652, 62 år gammal. Hans hustru Margareta, som ännu levde och nu var 92 år gammal, skänkte till hans minne ett dyrbart altare som ännu finns i Storkyrkan i Stockholm där Johan ligger begravd.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-12 | Uppdaterad 2020-07-09
Samtida händelser 1590 - 1652
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» biografi
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon