Johan Adler Salvius

Levde: 1590-1652 (62 år)
Titel: Diplomat, assessor, riksråd och adelsman
Adel/ätt: Adliga ätten Adler Salvius. Adlad 1629. Utdöd 1652
Far: Peder Hansson
Mor: Anna Persdotter

Johan Adler-Salvius

Biografi
Johan Adler Salvius föddes i Strängnäs år 1590 som son till stadsskrivaren i Strängnäs, Peder Hansson och Anna Persdotter.

Genom att biskopen Petrus Jonæ uppmärksammade hans ovanliga talang, fick han studera. Han studerade i Uppsala och efter en tid reste han utomlands där han tog magistergraden i Helmstädt 1614 och juridisk doktorsgrad i Monpellier 1618. Efter att han kommit hem till Sverige och vunnit Gustav II Adolfs förtroende, arbetade han fram planen till Göteborgs anläggning och befordrades till assessor i Svea Hovrätt. Han sändes iväg på ett hemligt uppdrag till Sachsen och efter detta till Salzburg för att förhandla om fred med den polska fullmäktige. Med honom på resan var även Arvid Horn. På tillbakavägen togs de tillfånga av kossackerna, och hölls i fångenskap i fyra veckor.

Familj
Den 19 september 1620 gifte Johan (30) sig med Margareta Hartman Skuthe (60) som var en rik änka efter en från Tyskland inflyttad guldsmed. Även om Margareta var trettio år äldre än Johan kom hon att överleva honom, hon gick bort 1657, 97 år gammal. Margareta följde med Johan på alla hans resor utomland.

Fyrtiofyra år gammal (1634) blev Johan hovkansler och den ledande mannen i kansliet under Axel Oxenstiernas frånvaro. Två år senare sändes han till Tyskland för att leda fredsförhandlingarna och var efter 1638 Sveriges enda ombud i Tyskland, där han stannade i tolv år, det vill säga till år 1650. Han skötte i Tyskland också Sveriges finanser. 1643 var han tillsammans med Johan Oxenstierna i Osnabrück för att representera Sverige i Westfaliska fredskongressen. Gustav II Adolf adlade honom till slut och han tog då namnet Adler, men behöll samtidigt sitt tidigare namn Salvius som han tagit i sin studietid i Uppsala.

Femtioåtta år gammal (1648) blev han riksråd trots häftiga protester från Axel Oxenstierna och Per Brahe, som inte tyckte att en ofrälse skulle nå denna värdighet. Han blev dock friherre 1651 fast i denna värdighet inträdde han emellertid aldrig. Han låg bra till hos drottning Kristina som behövde hans hjälp vid flera viktiga tillfällen, till exempel när hon försökte få till så att hennes kusin Karl X Gustavs eventuella framtida barn skulle ha arvsrätten till den Svenska kronan.

När Johan på drottning Kristinas uppdrag skulle resa till Lübeck insjuknade han plötsligt och gick bort den 24 augusti 1652, 62 år gammal. Hans hustru Margareta, som ännu levde och nu var 92 år gammal, skänkte till hans minne ett dyrbart altare som ännu finns i Storkyrkan i Stockholm där Johan ligger begravd.

dela sidan
  
Samtida händelser 1590 - 1652
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» biografi
» stora bilden

Inlagd 2004-10-12 | Uppdaterad 2019-04-27