Hjalmar Branting

Levde: 1860-1925 (64 år)
Titel: Sveriges statsminister 1920, 1921-23 och 1924-25
Fick Nobels fredspris 1921
Far: Lars Gabriel Branting (1799-1881)
Mor: Emma av Georgii (1821-1880)

Hjalmar Branting

Biografi
Karl Hjalmar Branting föddes den 23 november 1860 i Stockholm som son till läraren Lars Gabriel Branting (61) och Emerentia Maria Charlotta Emma af Georgii (39).

Vid sjutton års ålder tog han studenten från beskowska skolan i Stockholm. Han hade då redan frivilligt börjat tjänstgöra på Stockholms observatorium under ledning av astronomerna Hugo Gyldén och Oskar Backlund. Under de följande fem åren studerade han de fysisk-matematiska vetenskaperna och tjänstgjorde däremellan, och också 1882-83, som amanuens vid Stockholms observatorium. Redan som student hade han börjat intressera sig för politiska och ekonomiska frågor, och efter ett tag lämnade han helt den vetenskapliga banan för att ägna sig helt åt politiken.

Branting
Branting femton år gammal (1875)
År 1884 blev han medarbetare i Klas Pontus Arnoldsons tidning "Tiden" som han 1885 räddade från att läggas ner. Han gav sedan ut tidningen nästan helt på egen bekostnad. Tidningen blev antagen som verktyg för fackföreningarna i Stockholm, men var 1886 tvungen att läggas ner. Han blev då istället utgivare av tidningen "Socialdemokraten".

Med undantag för åren 1892-1896 var han huvudredaktör för det socialdemokratiska partiets och de fackliga organiserade arbetarnas stämma. I egenskap av ansvarig utgivare för "Socialdemokraten" blev han 1888, på grund av två uppsatser som var tryckta i tidningen, dömd både till böter och tre ½ månads fängelse. Innehållet hade betecknas som "förnekelse" och "hädelse".

Vid sidan av sin tjänst som redaktör var han också under åratal talare på en massa möten i olika delar av landet, där han outtröttligt pratat för socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Genom sin framstående folkliga talarkonst, genom sin bildningsgrad och värmen i sin verkliga övertygelse, har han vunnit en hög ställning inom den svenska arbetarrörelsen.

Branting
Branting 1896
1896 valdes han in i riksdagens andra kammare, och elva år senare (1907) var han Socialdemokraternas partiledare. Fram till år 1902 var han den enda socialdemokratern i riksdagen. Åren 1917-1918 var han finansminister.

Hans stora tro på fred genom en tryggad internationell rättsordning gjorde att han blev en av de främsta pådrivarna av Nationernas Förbund (grundad 1920, upphörde 1946). Han verkade aktivt för Sveriges inträde i den nya världsorganisationen (1920) och för sitt hårda jobb här fick han 1921 års Nobels fredspris, som han delade med norrmannen Christian Lange.

Familj & barn
Hjalmar var sedan 1884 gift med författarinnan Anna Matilda Charlotta Jäderin och de fick barnen Georg 1887 och Sonja 1890. Anna Matilda hade tre barn från ett tidigare äktenskap.

Hjalmar Branting gick bort den 24 februari 1925, 64 år gammal och begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2019-03-20
Samtida händelser 1860 - 1925
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista avrättning av en kvinna.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör. Gustav V blir kung.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.
1912  Titanic sjunker
1913  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
1917  Ryska revolutionen bryter ut.
1919  Första Mors dag firas
1921  Kvinnlig rösträtt införs
1924  Världens första TV-sändning genomförs.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» Branting nyförlovad
» Branting 1875
» Branting 1896

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon