Första Bremiska kriget

Datum: mars 1654 - 28 november 1654 (8 månader)
Krig mot: staden Bremen
Sveriges allierade: -
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl X Gustav
Utländsk regent: -
Befälhavare:

Svenska krigsmål:
Att få staden Bremen att acceptera svensk överhöghet.

I Westfaliska freden som ingicks i det trettioåriga kriget, fick Sverige staden och länet Bremen. De styrande i Bremen, bland annat borgmästaren, vägrar emellertid att gå med på att bli underlydande hertigdöme till Sverige.
Konflikten började redan under drottning Kristinas regeringstid, och efter att hon abdikerat gick konflikten över till Karl X Gustav. Han ville få ett slut på tvisten och tog därför några strategiska punkter i besittning utanför Bremens stad.
Det blev dock aldrig några riktiga stridigheter utan ett stillestånd slöts redan i september samma år.Fred/stillestånd:
I recessenBeslut som fattats av några städers representanter efter gemensam överläggning i Stade, Tyskland, den 28 november 1654, hyllar staden Bremen de svenska kungarna och uppger att de tänker lyda Sverige, mot att Sverige lovar att skydda staden och hjälpa dem med deras handel.

Inlagd 2005-10-07 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg