Karl X Gustav

Levde: 1622-1660 (37 år)
Titel: Svensk kung 1654-1660 (6 år)
Valspråk: I Gud mitt öde - Han skall göra det
Far: Johan Kasimir (1589-1652)
Mor: Katarina Vasa (1584-1638)
Karl X Gustav - målad av Sébastien Bourdon Historia
Karl X Gustav (ätten Pfalz-Zweibrücken) föddes den 8 november 1622 på Nyköpingshus som son till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken (34) och Katarina Vasa (38) (dotter till Karl IX).

Karl Gustavs föräldrar hade en kort tid före hans födsel kommit till Sverige från Tyskland för att undkomma det trettioåriga kriget som härjade där och de återvände aldrig. Hans far, Johan Kasimir, fick Stegeborgs slott som förläning av sin svåger Gustav II Adolf.

År 1632 stupade Karl Gustavs morbror Gustav II Adolf vid Lützen och hans dotter Kristina som då var fyra år gammal fick då vara vid Karl Gustav och hans familj på Stegeborgs slott, tills att Kristinas mamma Maria Eleonora kom och hämtade henne året därpå. Fyra år senare flyttade Kristina åter hem till Karl Gustavs familj där hon sedan växte upp under Katarina Vasas ledning.

Från och med år 1637 fick han tillsammans med sin kusin Kristina, undervisning av Axel Oxenstierna, och från år 1638 studerade han på Uppsala universitet. Han begav sig sedan, enligt den tidens sed, ut på en resa i främmande länder där han ökade sina insikter och sin erfarenhet och dessutom lärde sig det fina umgängessätt som det ansågs att en bildad man skulle ha. Största delen av de två år han var borta tillbringade han vid hovet i Paris.

Vid arton års ålder (1640) var han åter tillbaka i Sverige och sökte då anställning i rikets tjänst men mötte ett stort motstånd av förmyndarregeringen, och hans ansökan avböjdes. Vid nästan tjugo års ålder, i oktober 1642, gick han istället in som frivillig i Lennart Torstenssons armé där han redan efter tre veckor var med om bataljen vid Breitenfeld den (23 oktober). Under Torstenssons ledning fick han lära sig krigskonsten och han fick även medverka i krigsplaner och hemliga överläggningar vid högkvarteret. Han tågade också med den svenska hären mot Danmark 1643 och var med vid Jüterbog i Tyskland 1644 och Jankov 1645. Överallt visade han stor personlig tapperhet och mod och en lysande begåvning när det gällde krigsföring.

Karl X Gustav
Karl X Gustav målad av David Beck ca 1648
Åren 1646-1647 var han vid drottning Kristinas hov där han försökte att vinna hennes hjärta vilket inte lyckades så bra. Hon gav honom emellertid en massa fina titlar, till exempel blev han i januari 1648 utnämnd till svenska härens generalissimus i Tyskland och 1649 drev Kristina igenom, mot högadelns vilja, att Karl Gustav blev vald till svensk tronföljare eftersom hon inte hade några planer på att gifta sig och skaffa barn. Så på 1650 års riksdag lät hon ständerna förklara kronan ärftlig inom den manliga linjen av Karl Gustavs ätt.

Från år 1651 uppehöll han sig på Borgholms slott på Öland som han fått i förläning. Där väntade han på att hans tid skulle komma, vilket den också snart gjorde. På morgonen den 6 juni 1654 avsade sig drottning Kristina regeringen, hon abdikerade. Och på eftermiddagen samma dag kröntes Karl Gustav i domkyrkan till Sveriges kung med namn Karl X Gustav.

På riksdagen 1655 började han att genomföra den reduktion som fått namnet "fjärdepartsräfsten", vilket gick ut på att ¼ del av allt som sedan år 1632 hade donerats från staten – främst till adeln - skulle tas tillbaka. Drottning Kristina hade ju varit väldigt givmild och gett bort många gods och gårdar. Detta gick också adeln med på då de förstod att detta var nödvändigt. Karl Gustav tillbringade sedan större delen av sin tid som kung, och även resten av sitt liv, med den svenska armén i Polen, Tyskland och Danmark. Armén var mycket framgångsrik och tåget över Stora Bält (1658) som ledde till freden i Roskilde (februari 1658) är en av Sveriges största krigsframgångar någonsin, där Danmark avstod Skåne, Bohuslän, Blekinge, Bornholm, Halland och Trondheims län.

Hedvig Eleonora
Hedvig Eleonora
(1636-1715)
Familj & barn
Eftersom han inte lyckats vinna Kristinas hjärta tröstade han sig med en älskarinna som hette Märta Allertz (19) och som var dotter till en rådman i Stockholm. Med henne fick han 1647 sonen Gustav Karlsson som i vuxen ålder blev överste för Upplands regemente.

Den 24 oktober 1654 gifte sig Karl Gustav (31) med Hedvig Eleonora som dagen innan fyllt arton år, och de fick 1655 sonen Karl (XI)

I början av februari 1660 var Karl Gustav i Göteborg dit han kallat ständerna för ett möte då han blev sjuk och gick bort efter endast några dagars sjukdom den 13 februari, 37 år gammal. Han hade då varit kung i fem år och åtta månader. Han begravdes på hösten 1660 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
Nästa att bli kung var hans son Karl XI.

dela sidan
  
Samtida händelser 1622 - 1660

1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.

Källor

Böcker:
Svenska män och kvinnor - I-Lindner (Bonniers förlag 1948) sid 172-174
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg

Hemsidor:
» Biografi
» Övre stora bilden
» Nedre stora bilden

Inlagd 2004-10-08 | Uppdaterad 2019-04-24