Kriget mot Storbritannien

Pågick: Nov 1810 - juli 1812 (1 år 8 mån)
Krig mot: England
Sveriges allierade: Frankrike
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl XIII
Utländsk regent: George III (England)

Svenska krigsmål:
Enda orsaken till att Sverige förklarar krig mot England är att Frankrike ställer detta som krav. Krigsmålen kan därför sägas vara att försöka förhindra att den goda relationen med England förstörs.

Karl XIII
I freden som ingicks mellan Frankrike och Sverige i Paris, den 6 januari 1810, (första Napoleonkriget) tvingades Sverige gå med på Napoléon Bonapartes handelsblockad mot England och George III. Detta är en stor olycka för Sverige, eftersom England då var Sveriges största handelspartner. Man börjar därför med "smyghandel" som går ut på att England för in sina varor under falsk flagg, som till exempel den neutrala amerikanska flaggan, som används ofta. Napoleon tröttnar emellertid snart, och den 13 november 1810 är den franske ministern i Stockholm där han överlämnar ett ultimatum till den svenska regeringen.

Kravet går ut på att Sverige inom fem dagar ska:
• förklara krig mot England
• lägga beslag på alla brittiska produkter och kolonialvaror i Sverige
• erövra alla engelska fartyg som befinner sig i svenska hamnar, oavsett vilken flagga skeppet har. Om Sverige inte går med på detta kommer Frankrike att förklara Sverige krig.

George III

Den oeniga regeringen beslutar sig ändå till sist för att gå med på kraven. Detta är den enda anledningen att Sverige förklarar England krig. Man vill alltså inte kriga mot England men är så illa tvungna eftersom Frankrike pressar Sverige till detta. När man nu ändå måste kriga, så blir Sveriges krigsmål att försöka att inte försämra ländernas goda relation, hur konstigt det än låter.

Kriget, som kallas både "kriget mot England" eller "kriget mot Storbritannien" blev nog det mest händelsefattiga krig som utspelat sig då inte ett enda skott avlossades! Istället hälsades Engelsmännen nästan som vänner då den brittiske amiralen James Saumarez kom till Östersjön med sin flotta. I januari 1812 invaderar fransmännen svenska Pommern, vilket gör att Sverige ansluter sig allt mer till Frankrikes fiender, och det blir då naturligt att avsluta det overkliga "kriget" mot England.

Fred/stillestånd:
» freden i Örebro 1812

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-16 | Uppdaterad 2019-02-23